☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zameldowanie na pobyt czasowy

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Zameldowanie na pobyt czasowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • brak

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna – niezwłocznie, w przypadku wątpliwości – postępowanie administracyjne

Opłaty:

 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł na wniosek osoby
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii, Mazovia Bank Spółdzielczy,

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002.

 • Możliwość wpłaty w kasie filii BS – Urząd ul. Ratuszowa 1.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • brak

Uwagi:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na zgłoszeniu pobytu czasowego potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę, właściciela                    w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Czynności zameldowania może dokonać osoba wykonująca obowiązek meldunkowy lub inna osoba posiadająca pełną dokumentację. Zgodę na zmianę miejsca pobytu osoby nieletniej wyraża jeden z rodziców, składając podpis na zgłoszeniu meldunkowym – dowód osobisty do wglądu:

Dokumenty do wglądu: dowód osobisty. Dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu /do wglądu/, Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny lokalu. Dodatkowo dla nowych budynków informację o numerze porządkowym dla zabudowanej nieruchomości.

INFORMACJA:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy.

Obowiązek meldunkowy polega na:

- zameldowaniu się w miejscu na pobyt czasowy,

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu czasowego.

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 13:53:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:05:24)

 
 
liczba odwiedzin: 10866807

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X