☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • brak

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna – niezwłocznie, w przypadku wątpliwości – postępowanie administracyjne

Opłaty:

 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł na wniosek osoby
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii, Mazovia Bank Spółdzielczy,

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002.

 • Możliwość wpłaty w kasie filii BS – Urząd ul. Ratuszowa 1.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • brak

Uwagi:

        Osoba meldująca się powinna uzyskać na zgłoszeniu pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę, właściciela. Czynności zameldowania może dokonać osoba wykonująca obowiązek meldunkowy lub inna osoba posiadająca pełną dokumentację. Zgodę na zmianę miejsca pobytu osoby nieletniej wyrażają rodzice lub rodzic, składając podpis na zgłoszeniu meldunkowym.

Dokumenty do wglądu: Karta pobytu czasowego, ważny paszport, ważny dokument potwierdzający prawo czasowego pobytu na terenie RP, wiza,                 w paszporcie odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt..

Dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (umowa cywilno-prawna, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny lokalu), dodatkowo dla nowych budynków informację o numerze porządkowym dla zabudowanej nieruchomości.


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 13:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:36:14)

 
 
liczba odwiedzin: 10866869

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X