☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • Dowód dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
 • Możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany EPUAP przez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl

 

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie

 

Opłaty:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia
 • Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożone pełnomocnictwo
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii, Mazovia Bank Spółdzielczy,

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002.

 • Możliwość wpłaty w kasie filii BS – Urząd ul. Ratuszowa 1.
 • Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, i rodzeństwu

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Uwagi:

        Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 13:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:35:23)

 
 
liczba odwiedzin: 10866735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X