☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.2017.2482 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia2019r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018.2523 z późn. zm.)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, dołączenie do wniosku dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego
 • Dowód wniesionej opłaty za udostępnienie danych osobowych
 • Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od daty wpływu wniosku.

 

Opłaty:

 • 31 zł, za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem zgromadzonych w rejestrze mieszkańców,
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii, Mazovia Bank Spółdzielczy,

nr konta: 57 8003 0003 2001 0000 0635 0001.

 • Możliwość wpłaty w kasie filii BS – Urząd ul. Ratuszowa 1.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo w tej sprawie
 • Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu  
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii, Mazovia Bank Spółdzielczy,

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002.

 • Możliwość wpłaty w kasie filii BS – Urząd ul. Ratuszowa 1.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • odmowa udostępnienia danych z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Uwagi:

 Zgodnie z  nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od 1 lipca 2019r. wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

- osobiście

- przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego, (do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa)

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany EPUAP przez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl

 Informacja:

Od 1 maja 2019r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie, której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych                                 z poszczególnych rejestrów.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Dane     z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie                     w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

 


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 13:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:34:14)

 
 
liczba odwiedzin: 10866782

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X