☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

nadawanie nr ewidencyjnego PESEL na wniosek osoby

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Nadanie numeru PESEL

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 24 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania i zmiany numeru PESEL (Dz.U.2015.1984)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • Dokumenty potwierdzające dane

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

 

Opłaty:

 • Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • brak

Uwagi:

        Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu, do wglądu ważny dokument, który potwierdzi tożsamość (paszport – oryginał).

Organem właściwym dla przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osoby, o której mowa powyżej jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.

W razie nie ustalenia właściwego organu gminy – organ właściwy w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 12:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:29:57)

 
 
liczba odwiedzin: 10868107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X