☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

Karta informacyjna

Decyzja o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 293 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 259 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020.  470 ze zm.)
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 55 ze  ze zm.)
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017. 1161)
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 310 ze zm.)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • 2 egzemplarze (oryginał i kopia) aktualnej mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m od granic działki wnioskodawcy) w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000
 • jeden egzemplarz planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego wnioskiem, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawiony w formie opisowej i graficznej na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie podłączenia obiektu do mediów lub kserokopie warunków/umów zawartych z właścicielami mediów: Zakład Energetyczny Warszawa Teren lub ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna
 • pełnomocnictwo w przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z opłatą za pełnomocnictwo
 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dana inwestycja jej wymaga
 • inne (np. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w przypadku występowania o zabudowę na chronionych gruntach I, II i III klasy)

Miejsce składania wniosku:

 • Kancelaria Urzędu – ul. 3 Maja 10, parter

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

- niezwłocznie;

- w przypadku, kiedy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca;

- w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty:

 • opłata skarbowa:
  1. 598,00 zł – za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której  wnioskodawcą  nie jest  właściciel   lub użytkownik  wieczysty  terenu  którego  wniosek  dotyczy - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019. 1000 ze zm)
  2. 17,00 zł – w przypadku pełnomocnictwa.
 • opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Mazovia Bank Spółdzielczy

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002

 • możliwość wpłaty w kasie filii Banku Spółdzielczego – Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. Ratuszowa 1 lub bezgotówkowo w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10 - parter oraz w pokoju nr 206B - II piętro

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 204, 206B, 207
 • Wydział  Planowania Przestrzennego

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Zastępca Kierownika Referatu – Renata Ługowska
 • Inspektorzy ds. planowania przestrzennego:

- Agnieszka Chojnacka

- Anna Kochańska

- Anita Sas

- Marcin Niedziółka

 • tel.: 22 727 34 11 (wew. 111, 113 lub 114), 22 727 34 12 (wew. 111, 113 lub 114), 22 727 34 13 (wew. 111, 113 lub 114)

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57,
  01-161 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:

 • brak
 

Wytworzyła: Anna Kochańska (08.01.2020)

Zmodyfikowała : Renata Ługowska ( 11.08.2020) 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-07-04 09:38:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Osuch
(2020-08-18 14:12:03)

 
 
liczba odwiedzin: 11049690

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X