☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 15.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 1/2008 w spr. powołania Komisji odbioru budynku mieszkalnego w Łubnej

Zarządzenie nr 2/2008 w spr. powołania Komsji odbioru budynku mieszkalnego przy ul. Dominikańskiej

Zarządzenie nr 3/2008 w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu

Zarządzenie nr 4/2008 w spr. powołania Komisji do przekazania budynków po byłym Archiwum Państwowym

Zarządzenie nr 5/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 6/2008 w spr. powołania komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr 7/2008 w spr. powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 8/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 9/2008 w spr. zmiany zapisów w zarządzeniu nr 110/2007

Zarządzenie nr 10/2008 dot. rozpatrzenia wniosków w spr. przyznanie stypendiów

Zarządzenie nr 11/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowej - X edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Zarządzenie nr 12/2008 w spr. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

Zarządzenie nr 13/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 14/2008 w spr. wdrażania systemu zarządzania jakością

Zarządzenie nr 15/2008 w spr. powołania Pełnomocnika ds.systemu zarządzania jakością

Zarządzenie nr 16/2008 w spr. opublikowania polityki jakości

Zarządzenie nr 17/2008 w spr. zmiany w budżecie

Zarządzenie nr 18/2008 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 19/2008 w spr. ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu

Zarządzenie nr 20/2008 w spr. wprowadzenia regulaminu premiowania

Zarządzenie nr 21/2008 w spr. oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Zarządzenie nr 22/2008 w spr. zmiany zarządzenie nr 67/2007 dot. ustalenia stawki czynszu

Zarządzenie nr 23/2008 w spr. częściowego zwrotu kosztów za przejazd do szkół 

Zarządzenie nr 24/2008 w spr. powołania komisji odbioru inwestycji - "Budowa ul.Podleśniej w Baniosze"

Zarządzenie nr 25/2008 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 26/2008 w spr. powołania Komisji do przygotowania dokumentacji z Wyborów do Sejmu i Senatu

Zarządzenie nr 27/2008 w spr. powołania Komisji przetargowej - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Baniosze

Zarządzenie nr 28/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 29/2008 w spr. wprowadzenia regulaminu pracy

Zarządzenie nr 30/2008 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 31/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 32/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa ogrodzenia  na terenie Basenu

Zarządzenie nr 33/2008 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. szkoły

Zarządzenie nr 34/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 35/2008 w spr. powołania komisji odbioru robót - prace konserwatorskie wsch. wieży Zamku

zarządzenie nr 36/2008 w spr. powołania stałej Komisji do likwidacji wyposażenia w UMiG

Zarządzenie nr 37/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 38/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa

zarządzenie nr 39/2008 pod nr 40/2008

Zarządzenie nr 40/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowej - wybór Dyrektora Zespołu Szkół w Baniosze

Zarządzenie nr 41/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowej - wybór Dyrektora Zespołu Szkół w Coniewie

Zadządzenie nr 42/2008 w spr. zmiany w budżecie gminy

Zarządzenie nr 43/2008 w spr. powołania Komisji Konkursowej- wybór ofert na dofinansowanie zadań "Polityka społeczna i pomoc prorodzinna" 

Zarządzenie nr 44/2008 w spr. pełnienia całodobowych dyżurów na potrzeby zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 45/2008 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wilczynku

Zarządzenie nr 46/2008 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Zarządzenie nr 47/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 48/2008 w spr. powołania Komisji przetargowej - sprzedaż nieruchomości gruntowej

zarządzenie nr 49/2008 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego p. Leśkiewicz

zarządzenie nr 50/2008 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego p. Lachowicz

zarządzenie nr 51/2008 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego p. Kaliściak

zarządzenie nr 52/2008 w spr. powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

zarządzenie nr 53/2008 w spr. powołania Komisji - przejęcie budowli i budynków we wsi Brzumin

zarządzenie nr 54/2008 w spr. powołania Komisji - remont budynku Przychodni Zdrowia

zarządzenie nr 55/2008 w spr. ustalenia stawki czynszu za 1m 2 w lokalach komunalnych

zarządzenie nr 56/2008 w spr. powierzenia obowiązków Z-cy Burmistrza

zarządzenie nr 57/2008 w spr. powierzenia obowiązków Sekretarzowi

zarządzenie nr 58/2008 w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w UMiG

zarządzenie nr 59/2008 w spr. powierzenia stanowiska dyrektorowi Szkoły w Baniosze

zarządzenie nr 60/2008 w spr. zmian w budżecie

zarządzenie nr 61/2008 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorowi Szkoły w Coniewie

zarządzenie nr 62/2008 w spr. wykonania budżetu za I półrocze 2008r

zarządzenie nr 63/2008 w spr. określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

zarządzenie nr 64/2008 w spr. wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie nr 65/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

zarządzenie nr 66/2008 w spr. zmian w budżecie

zarządzenie nr 67/2008 w spr. powałania Komisji rekrutacyjnej - nabór na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 68/2008 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrodę z okazji Dnia Nauczyciela

Zarządzenie nr 69/2008 w spr powołania Komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 70/2008 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zarządzenie nr 71/2008 w spr powołnia Komisji odbioru robót - rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1

Zarządzenie nr 72/2008 w spr. przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC

Zarządzenie nr 73/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - modernizacja budynku Szkoły w Coniewie

Zarządzenie nr 74/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa ul. Brzozowej w Kątach

Zarządzenie nr 75/2008 w spr. powałania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 76/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 77/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - wymiana ogrodzenia OSP w Czaplinie

Zarządzenie nr 78/2008 w spr. zasad korzystania z samochodu służbowego UMiG

Zarządzenie nr 79/2008 w spr. ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za 1 listopada 2008

Zarządzenie nr 80/2008 w spr. powałania Komisji rekrutacyjnej - nabór ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie nr 81/2008 w spr. przygotowania projektu budżetu na 2009r

Zarządzenie nr 82/2008 w spr. powołania Komisji przetargowej - sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie nr 83/2008 w spr. powołania Komisji oddania robót - budowa podczyszczalni wód deszczowych

Zarządzenie nr 84/2008 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 85/2008 w spr.  powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s ewidencji gruntów

Zarządzenie nr 86/2008 w spr.  powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s drogowych

Zarządzenie nr 87/2008 w spr. powołania Komisji - spisanie protokołu dot. opróżnienia mieszkania przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 88/2008 w spr. korekty budżetowej

Zarządzenie nr 89/2008 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa boiska, ogrodzenia i oświetlenia terenu

Zarządzenie nr 90/2008 w spr. powołnia Komisji odbioru robót - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czersku

Zarządzenie nr 91/2008 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Coniewie

Zarządzenie nr 92/2008 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w UMiG

zarządzenie nr 93/2008 w spr. zmian w budżecie

zarządzenie nr 94/2008 w spr. uchylenia zarzązeń Burmistrza

 zarządzenie nr 95/2008 w spr. przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia "klientów" UMiG

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-01-24 09:46:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Sas
(2009-03-04 08:52:07)
 
 
liczba odwiedzin: 10080418

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X