☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Gospodarki Komunalnej

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ RGK
Stanowisko Imię i nazwisko Nr wew. Nr pok. Nr bezpośredni Symb.
Kierownik Referatu

Renata Lasecka

r.lasecka@gorakalwaria.pl

130 218A 22 727 35 69 RL
Zastępca Kierownika

Tomasz Sibilski

t.sibilski@gorakalwaria.pl

131 217 22 727 95 31 TS
Podinsp. ds. lokalowych

Zbigniew Renda

z.renda@gorakalwaria.pl

132 214 22 727 13 77 ZB
Podinsp. ds. remontów i utrzymania dróg

Krzysztof Zalewski

k.zalewski@gorakalwaria.pl

134 218   KZ
Insp. ds. gospodarki komunalnej i zieleni

Fryderyk Błeszyński

f.bleszynski@gorakalwaria.pl

131 217 22 727 95 31 FB
Insp. ds. działalności gospodarczej i transportu

Katarzyna Adamek

k.adamek@gorakalwaria.pl

133 215 22 727 26 30 KA
Insp. ds. działalności gospodarczej i handlu

Ewa Pośnik-Kaseja

e.posnik@gorakalwaria.pl

133 215 22 727 26 30 EPK

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. umieszczanie tablic z nazwami ulic i miejscowości,
 2. prowadzenie spraw związanych z kontrolą, remontami, oznakowaniem i utrzymaniem dróg, placów i ulic, z organizacją ruchu drogowego i zajęciem pasa drogowego,
 3. organizacja i nadzór nad bieżący utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego,
 4. organizowanie prac związanych z porządkowanie miasta, utrzymaniem czystości dróg gminnych placów i skwerów oraz infrastruktury na nich się znajdującej w tym przystanków i wiat przystankowych,
 5. utrzymanie zieleni miejskiej na skwerach, placach i pasach przyulicznych oraz utrzymania porządku na nieruchomościach gminnych, które nie zostały przekazane w dzierżawę, zarząd, użytkowanie,
 6. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 7. przeprowadzanie procedur dot. przekazania w najem (dzierżawę) gminnych lokali użytkowych,
 8. współdziałanie z ABK w przygotowaniu projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz w zakresie gospodarowania i utrzymania gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych,
 9. opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 10. ewidencja działalności gospodarczej i dokonywanie w niej zmian,
 11. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i hali targowej,
 12. współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
 13. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o utrzymaniu w trzeźwości,
 14. prowadzenie spraw związanych z wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 15. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym,
 16. przygotowywanie umów i nadzorowanie ich realizacji.
Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-12 17:57:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:34:44)
 
 
liczba odwiedzin: 10695796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X