☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Planowania Przestrzennego

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLP
Stanowisko Imię i nazwisko Nr wew. Nr pok. Nr bezpośredni Symb.
Naczelnik Wydziału

Katarzyna Jaranowska Bielawska

k.jaranowska@gorakalwaria.pl

110 206B 22 727 26 23 KJB
Zastępca Naczelnika

Renata Ługowska

r.lugowska@gorakalwaria.pl

113 207 22 727 95 13
Insp. ds. planistycznych

Anita Sas  

   a.sas@gorakalwaria.pl

113 207 22 727 95 13 AS
Insp. ds. planowania przestrzennego

Agnieszka Chojnacka

a.chojnacka@gorakalwaria.pl

114 204 22 736 01 89 AC
Insp. ds. planistycznych

Marcin Niedziółka

m.niedziolka@gorakalwaria.pl

114 204 22 736 01 89 MN
Insp. ds. informacji planistycznej

Jerzy Walczewski

j.walczewski@gorakalwaria.pl

111 206A 22 727 13 79 JW
Insp. ds. planistycznych

Anna Kochańska

a.kochanska@gorakalwaria.pl

112 206A 22 727 13 79 AK

 

Teren: Solec, Baniocha, Szymanów, Łubna, Tomice, Brześce, Podłęcze, Wólka Dworska, Wólka Załęska, Podosowa, Potycz, Coniew, Podgóra, Las Królewski, Borki, Kępa Radwankowska, Ostrówik, Brzumin

oraz

Teren: Ługówka, Sierzchów, Dobiesz, Wojciechowice, Czarny Las, Czachówek, Obręb, Sobików, Krzaki Czaplinkowskie, Czaplinek, Czaplin, Dębówka, Aleksandrów, Buczynów, Linin, Wincentów, Pęcław

tel. (22) 727 95 12 oraz (22) 727 13 79

Teren: Czersk, Kąty, Mikówiec, Moczydłów, Góra Kalwaria tel. (22) 727 95 13

Szczegółowych informacji udzielają z zakresu procedur planistycznych (tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium): (22) 727 13 79

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji celu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami,

2) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) prowadzenie czynności związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym  m.in.:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych wynikających z kompetencji referatu,
 2. realizacja merytorycznych zadań związanych z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium,
 3. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającym z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu,
 6. wydawanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji obiektów handlowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego,
 9. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 10. prowadzenie rejestrów obowiązujących planów miejscowych,
 11. prowadzenie rejestru wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

4) opiniowanie wpływających do urzędu z gmin sąsiednich, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych,

5) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu referatu,

6) opiniowanie, w formie postanowień, zgodności projektów podziałów geodezyjnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

7) prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków.

 

Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-12 17:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:32:06)
 
 
liczba odwiedzin: 10695838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X