☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Definicja Wspólnoty Samorządowej

Wspólnota samorządowa

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Jednostka samorządu terytorialnego ma osobowość prawną. Przysługuje jej prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Organami gminy są:

1) rada gminy;

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców.

Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz

Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-07-09 14:22:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Fabisiak
(2014-06-09 11:57:55)
 
 
liczba odwiedzin: 10541345

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X