☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kadencja 2002 - 2006

uchwała nr 517/XL/2006 w spr. przyjęcia planów pracy komisji RM

uchwała nr 518/XL/2006 w spr.skargi p.Agnieszki i Karoliny Kasprzak

uchwała nr 519/XL/2006 w spr.nieuwzględnienia uwagi p.Krawczyńskiego do projektu planu zagosp.

uchwała nr 520/XL/2006 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych - Solec cz.2

załącznik 1 do uchwały nr 520/XL/2006 - mapka

uchwała nr 521/XL/2006 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do dróg gminnych - Łubna, rejon ul.Łubińskiej i Podleśnej

załącznik 1 do uchwały nr 521/XL/2006 - mapka

uchwała nr 522/XL/2006 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych - Szymanów cz. pn-zach

załącznik 1 do uchwały nr 522/XL/2006 - mapka

uchwała nr 523/XL/2006 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych - Mikówiec cz.1

załącznik 1 do uchwały nr 523/XL/2006

uchwała nr 524/XL/2006 w spr.określenia wymiaru godz. zajęć dla nauczycieli

uchwała nr 525/XL/2006 w spr.gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów własnych

uchwała nr 526/XL/2006 w spr.zmiany uchwały nr 137/XII/03

uchwała nr 527/XL/2006 w spr.wydzierżawienia działki nr 44/2

uchwała nr 528/XL/2006 w spr.sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Pęcław

uchwała nr 529/XL/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Szymanów

uchwała nr 530/XL/2006 w spr.sprzedaży nieruchomości gruntowej ul. Rybie

uchwała nr 531/XL/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości guntowej we wsi Baniocha

uchwała nr 532/XL/2006 w spr.sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Baniocha

uchwała nr 533/XL/2006 w spr.zmiany uchwały nr 515/XXXIX/05

uchwała nr 534/XL/2006 w spr. zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

uchwała nr 535/XL/2006 w spr. zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki

uchwała nr 536/XL/2006 w spr.dokonania zmian w regulaminie Straży Miejskiej

uchwała nr 537/XL/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 538/XL/2006 w spr.zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ

uchwała nr 539/XL/2006 w spr.zmiany uchwały nr 272/XX/04

uchwała nr 540/XLI/2006 w spr. uwagi p.Hermanowskiego wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 541/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Olesińskich wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 542/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Chorzempy wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 543/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Rojeckich i p.Kamińskich wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 544/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Chorzempy wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 545/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Strzeżek wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 546/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Oziemskiej i p.Surowczyk wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 547/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Oziemskiej i p.Surowczyk

uchwała nr 548/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Kępińskiego wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 549/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Dzwonkowskiego do planu zagosp. terenu

uchwała nr 550/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Kępińskiego wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 551/XLI/2006 w spr.rozpatrzenia uwagi p. Gaweł wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 552/XLI/2006 w spr. rozpatrzenie uwagi p. Jasiaczyk wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 553/XLI/2006 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Hliwa wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 554/XLI/2006 w spr. rozpatrzenie uwagi p. Stradowskich wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 555/XLI/2006 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Bziezina wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 556/XLI/2006 w spr. uwagi p. Nogala wniesionej do planu zagosp. terenu

uchwała nr 557/XLI/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu, Sierzchów cz. wsch

uchwała nr 558/XLI/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu, Sierzchów cz. pd

uchwała nr 559/XLI/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu, Sierzchów cz. zach

uchwała nr 560/XLI/2006 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Czersk

uchwała nr 561/XLI/2006 w spr. zmiany niektórych postanowień w uchwale nr 494/XXXVIII/2005

uchwała nr 562/XLI/2006 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego

uchwała nr 563/XLI/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Baniocha

uchwała nr 564/XLI/2006 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej

uchwała nr 565/XLI/2006 w spr. przekształcenia zakładu budżetowego "ZABK"

uchwała nr 566/XLI/2006 w spr. opracowania "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego"

uchwała nr 567/XLI/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 568/XLI/2006 w spr. zmiany uchwały nr 515/XXXIX/2005

uchwała nr 569/XLI/2006 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

uchwała nr 570/XLI/2006 w spr. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW

uchwała nr 571/XLI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Strzeżak do planu zagosp. terenu

uchwała nr 572/XLI/2006 w spr. zmiany uchwały nr 137/XII/2003

uchwała nr 573/XLIII/2006 w spr. zaopiniowania projektu Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

załącznik nr 1

uchwała nr 574/XLIII/2006 w spr. uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchwała nr 575/XLIII/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Solec

uchwała nr 576/XLIII/2006 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 we wsi Baniocha-Wilczynek

uchwała nr 577/XLIII/2006 w spr. nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych

uchwała nr 578/XLIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu "Osiedle Bema"

załącznik nr 1 do uchwały 578/XLIII/2006 - mapka

uchwała nr 579/XLIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu Czersk

załącznik nr 1 do uchwały 579/XLIII/2006 - mapka

uchwała nr 580/XLIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu "Osiedle Skierniewicka"

załącznik nr 1 do uchwały 580/XLIII/2006 - mapka

uchwała nr 581/XLIII/2006 w spr. ordynacji podatkowej

uchwała nr 582/XLIII/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 583/XLIII/2006 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi

uchwała nr 584/XLIV/2006 w spr. uchylenia uchwały nr 247/XXVIII/2000

uchwała nr 585/XLIV/2006 w spr. uchylenia uchwały nr 384/XL/2001

uchwała nr 586/XLIV/2006 w spr. uchylenia uchwały nr 495/L/2002

uchwała nr 587/XLIV/2006 w spr. uchylenia uchwały nr 493/L/2002

uchwała nr 588/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu Solec i Baniocha - rejon Parku Chojnowskiego

załącznik nr 1 do uchwały 588/XLIV/2006

uchwała nr 589/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Sobików

załącznik nr 1 do uchwały 589/XLIV/2006

uchwała nr 590/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Obręb

załącznik nr 1 do uchwały 590/XLIV/2006

uchwała nr 591/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Mikówiec cz. 2

załącznik nr 1 do uchwały 591/XLIV/2006

uchwała nr 592/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Ługówka

załącznik nr 1 do uchwały 592/XLIV/2006

uchwała nr 593/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Krzaki Czaplinkowskie cz. pd

załącznik nr 1 do uchwały 593/XLIV/2006

uchwała nr 594/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Karolina i Czersk - rejon drogi krajowej nr 79

załącznik nr 1 do uchwały 594/XLIV/2006

uchwała nr 595/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czersk - teren skarpy wiślanej

załącznik nr 1 do uchwały 595/XLIV/2006

uchwała nr 596/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czersk - rejon Pl.Tysiąclecia

załącznik nr 1 do uchwały 596/XLIV/2006

uchwała nr 597/XLIV/2006 w spr. przytąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czersk - dolina Wisły

załącznik nr 1 do uchwały 597/XLIV/2006

uchwała nr 598/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czersk - rejon ul.Bielińskiego

załącznik nr 1 do uchwały 598/XLIV/2006

uchwała nr 599/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czaplinek

załącznik nr 1 do uchwały 599/XLIV/2006

uchwała nr 600/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Czaplin

załącznik nr 1 do uchwały 600/XLIV/2006

uchwała nr 601/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Cendrowice

załącznik nr 1 do uchwały 601/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 602/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu wsi Brześce cz. pn-zach

załącznik nr 1 do uchwały 602/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 603/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu Baniocha cz. pd, ul. Wiejska cz. wsch

załącznik nr 1 do uchwały 603/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 604/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu Baniocha - rejon drogi krajowej nr 79 cz. II

załącznik nr 1 do uchwały 604/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 605/XLIV/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu Tomice - rejon drogi krajowej nr 79

załącznik nr 1 do uchwały 605/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 606/XLIV/2006 w spr. planu zagospodarowania terenu we wsi Czachówek, cz. wsch

załącznik do uchwały 606/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 607/XLIV/2006 w spr. planu zagospodarowania terenu we wsi Julianów, cz. wsch

załącznik do uchwały 607/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 608/XLIV/2006 w spr. sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 507/XXXIX/2005

uchwała nr 609/XLIV/2006 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Baniosze

uchwała nr 610/XLIV/2006 w spr. zaciągnięcia zobowiązania

uchwała nr 611/XLIV/2006 w spr przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu ul. Marianki cz. pn

załącznik nr 1 do uchwały 611/XLIV/2006 - mapka

uchwała nr 612/XLIV/2006 w spr. zmian uchwały 419/XXXI/2005

uchwała nr 613/XLIV/2006 w spr. zmian uchwały 495/XXXVIII/2005

uchwała nr 614/XLIV/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 615/XLIV/2006 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

uchwała nr 616/XLV/2006 w spr. nadania imienia Gimnazjum w Cendrowicach

uchwała nr 617/XLV/2006 w spr. udzielenia stypendiów dla uczniów

załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLV/2006

uchwała nr 618/XLV/2006 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Dobiesz - Wola Dobieska, cz. pd

załącznik do uchwały nr 618/XLV/2006 - mapa

uchwała nr 619/XLV/2006 w spr. uchwalenie planu zagospodarowania wsi Dobiesz, cz. 1

załącznik do uchwały nr 619/XLV/2006 - mapa

uchwała nr 620/XLV/2006 w spr. zasad wynajmowania lokali gminnych

uchwała nr 621/XLV/2006 w spr. zmian uchwały nr 469/XLVII/2002

uchwała nr 622/XLV/2006 w spr. zmian uchwały nr 565/XLI/2006

uchwała nr 623/XLV/2006 w spr. lokalu mieszkalnego nr 1 w Górze Kalwarii ul. Wojska Polskiego 15

uchwała nr 624/XLV/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Potycz

uchwała nr 625/XLV/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Potycz

uchwała nr 626/XLV/2006 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej

uchwała nr 627/XLV/2006 w wspr. nabycia nieruchomości gruntowej

uchwała nr 628/XLV/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Batorego 13 w Górze Kalwarii

uchwała nr 629/XLV/2006 w spr. sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Łubińskiej 5A w Łubnej 

uchwała nr 630/XLV/2006 w spr. zgody na ustalenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie w prawo własności

uchwała nr 631/XLV/2006 w spr. zmiany uchwały nr 206/XXIV/2000

uchwała nr 632/XLV/2006 w spr. nadania nazwy ulicy

uchwała nr 633/XLV/2006 w spr. zmiany w statucie SP ZOZ

uchwała nr 634/XLV/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 635/XLV/2006 w spr. opracowania WPI na lata 2006-2013

uchwała nr 636/XLVI/2006 w spr. zmiany uchwały nr 137/XII/03

uchwała nr 637/XLVI/2006 w spr. zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomość przy ul. Dominikańskiej 9, obr 1-02

uchwała nr 638/XLVI/2006 w spr. zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego obr 9-02

uchwała nr 639/XLVI/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 1

uchwała nr 640/XLVI/2006 w spr. sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Baniosze

uchwała nr 641/XLVI/2006 w spr. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Łubnej

uchwała nr 642/XLVI/2006 w spr. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Baniosze - Wilczynek

uchwała nr 643/XVLI/2006 w spr. zmiany zapisów w uh nr 629/XLV/2006

 uchwała nr 644/XLVI/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej w Krzakach Czaplinkowskich

uchwała nr 645/XLVI/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 646/XLVI/2006 w spr. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW

uchwała nr 647/XLVI/2006 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Wojciechowice, cz. pd

załącznik do uchwały 647/XLVI/2006 - mapa

uchwała nr 648/XLVI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Brzezinów do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 649/XLVI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Hliwa do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 650/XLVI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Gaweł do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 651/XLVI/2006 w spr. rozstrzygniecia uwagi p. Stradowskich do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 652/XLVI/2006 w spr. uwagi wniesionej zbiorowo przez mieszkańców do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 653/XLVI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Pszkita do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 654/XLVI/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Sykulaków i p.Tokajów do planu zagosp. terenu Brześce cz.1

uchwała nr 655/XLVI/2006 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki Jeziorki"

uchwała nr 656/XLVI/2006 w spr. złożenia upoważnień w WFOŚiGW i NFOŚiGW  oraz studium wykonalności dla zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki Jeziorki"

uchwała nr 657/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. T.Hoffmana wniesionej do projektu zmiany zagospodarowania terenu

uchwała nr 658/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Firleja i p.Warzechy wniesionej do zmiany Studium

uchwała nr 659/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Fudeckiego wniesionej do zmiany Studium

uchwała nr 660/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Wojdat wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 661/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Seremak wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 662/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Kacprzak i p.Makowskiej wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 663/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Żwana wniesionej do projektu Studium

Uchwała nr 664/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Kopyta wniesionej do projektu Studium

Uchwała nr 665/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Karaszkiewicz wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 666/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Jakóbiaka wniesionej do projektu Studium

Uchwała nr 667/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.R. i A. Piekarniak wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 668/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Szturemskiego wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 669/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Nowak-Szaleckiej wniesionej do projektu Studium

uchwała nr 670/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Grzesikiewicz wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 671/XLVII/2006 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Stankiewicza wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 672/XLVII/2006 w spr. uwagi p.T i W Dobrowolskich wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 673/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Kongla wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 674/XLVII/2006 w spr. uwagi Spółki dla zagosp. wspólnoty gruntowej wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 675/XLVII/2006 w spr. uwagi Zespołu Szkół Zawodowych wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 676/XLVII/2006 w spr. uwagi Starostwa Powiatowego w Piasecznie wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 677/XLVII/2006 w spr. uwagi p.H i Z Molaków wniesionej di projektu zmiany Studium

uchwała nr 678/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Krzysztanek wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 679/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Gwary wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 680/XLVII/2006 w spr. uwagi p.W i B Jagiełło wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 681/XLVII/2006 w spr. uwagi Mieszkańców osiedla "Ankra" wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 682/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Wasiaka wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 683/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Borowieckich wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 684/XLVII/2006 w spr. uwagi p.K. Żubra, M. Żubra i J. Jakimowicz wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 685/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Kempy wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 686/XLVII/2006 w spr. uwagi p. Dolata wniesionej do prokektu zmiany Studium

uchwała nr 687/XLVII/2006 w spr. uwagi p.E i J Dzierwa wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 688/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Śliwowskiego wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 689/XLVII/2006 w spr. uwagi p.M i M Myszkowskich - Bagińskich wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 690/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Wójcika wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 691/XLVII/2006 w spr. uwagi Starostwa Powiatowego w Piasecznie wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 692/XLVII/2006 w spr. uwagi MPO w m.st. Warszawa wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 693/XLVII/2006 w spr. uwagi wniesionej zbiorowo do projektu zmiany Studium

uchwała nr 694/XLVII/2006 w spr. uwagi sołtysa wsi Baniocha p.Tarkowskiej wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 695/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Konopki wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 696/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Kornasa wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 697/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Kucickiego wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 698/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Gajdy wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 699/XLVII/2006 w spr. uwagi p.Molaka wniesionej do projektu zmiany Studium

uchwała nr 700/XLVII/2006 w spr. uchwalenia "Studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy"

uchwała nr 701/XLVII/2006 w spr. przystąpienia do zmiany Studium

uchwała nr 702/XLVII/2006 w spr. zmian w budżecie

załącznik 1 do uchwały nr 702/XLVII/06

załącznik 2 do uchwały nr 702/XLVII/06

uchwała nr 703/XLVIII/2006 w spr. miejscowego planu zagospodarowania wsi Brześce, cz. 1

uchwała nr 704/XLVIII/2006 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu "Centrum miasta, cz. pd ze Skarpą Wiślaną"

uchwała nr 705/XLVIII/2006 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Czersk - rejon ul. Granicznej

załącznik nr 1 do uchwały nr 705/XLVIII/06

uchwała nr 706/XLVIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu wsi Moczydłów cz.II

załącznik nr 1 do uchwały 706/XLVIII/06

uchwała nr 707/XLVIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu wsi Karolina i teren poligonu wojskowego cz.I

załącznik nr 1 do uchwały 707/XLVIII/06

uchwała nr 708/XLVIII/2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu wsi Linin dz.nr 1/170 i teren poligonu wojskowego cz.II

załącznik nr 1 do uchwały 708/XLVIII/06

uchwała nr 709/XLVIII/2006 w spr. sprostowania błędów w uchwale nr 701/XLVII/06

uchwała nr 710/XLVIII/2006 w spr. sprostowania błędów w uchwale nr 607/XLIV/06

uchwała nr 711/XLVIII/2006 w spr. sprostowania błędów w uchwale nr 606/XLIV/06

uchwała nr 712/XLVIII/2006 w spr. odrzucenia uwagi p.Kępińskiego wniesionej do planu zagosp. terenu wsi Dobiesz cz. pn

uchwała nr 713/XLVIII/2006 w spr. odrzucenia uwagi p.Boryczki wniesione do planu zagosp. terenu wsi Dobiesz cz.II

uchwała nr 714/XLVIII/2006 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych

uchwała nr 715/XLVIII/2006 w spr. podpisania umowy przedwstępnej w celu nabycia nieruchomości gruntowych

uchwała nr 716/XLVIII/2006 w spr. dokonania zamiany nieruchomości gruntowej

uchwała nr 717/XLVIII/2006 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Chopina

uchwała nr 718/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Kąty

uchwała nr 719/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Tomice

uchwała nr 720/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Krzaki Czaplinkowskie

uchwała nr 721/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Baniocha

uchwała nr 722/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Solec

uchwała nr 723/XLVIII/2006 w spr. nazewnictwa ulic we wsi Kąty i Tomice

uchwała nr 724/XLVIII/2006 w spr. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW

uchwała nr 725/XLVIII/2006 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr 726/XLVIII/2006 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1 do uchwały 726/XLVIII/2006

załącznik nr 2 do uchwały 726/XLVIII/2006

Kadencja 2006 - 2010

 uchwała nr 1/I/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

uchwała nr 2/I/2006 w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

uchwała nr 3/I/2006 w spr. określenia liczby członków Komisji

uchwała nr 4/II/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 5/II/2006 w spr. obniżenia ceny skupu żyta

uchwała nr 6/II/2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr 7/II/2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr 8/II/2006 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

uchwała nr 9/II/2006 w spr. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

uchwała nr 10/II/2006 w spr. zmiany uchwały nr 578/XLIII/2006

uchwała nr 11/III/2006 w spr. miejscowego planu zagospodarowania wsi Julianów, cz. zach

załącznik nr 1 do uchwały nr 11/III/06 - mapa

uchwała nr 12/III/2006 w spr. miejscowego planu zagospodarowania wsi Potycz

uchwała nr 13/III/2006 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Dobiesz - Wola Dobieska, cz. zach

uchwała nr 14/III/2006 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w spr. uchwalenia Studium

uchwała nr 15/III/2006 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w spr. uchwalenia Studium

uchwała nr 16/III/2006 w spr. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

uchwała nr 17/III/2006 w spr. zmian w uchwale nr 7/II/2006

uchwała nr 18/III/2006 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 19/III/2006 w spr. przyjecia rocznego programu i zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi

uchwała nr 20/III/2006 w spr. wykazu wydatków

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2006-02-16 12:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2010-04-06 11:53:07)
 
 
ilość odwiedzin: 9272921

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X