☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 15.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 1/2005 w spr. zmian w budzecie gminy

Zarządzenie Nr 3/2005 w spr. wolnego dnia od pracy

Zarządzenie Nr 4/2005 spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/2005 w spr. zmian w budzecie gminy

Zarządzenie Nr 8/2005 w spr. opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej

Zarządzenie Nr 9/2005 w spr. powołania komisji - przetarg "Brzanka"

Zarządzenie Nr 10/2005 w spr. powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 11/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2005 w spr. powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 17/2005 w spr. przyjęcia układu wykonawczego budzetu

Zarządzenie Nr 18/2005 w spr. wykonania budzetu

Zarządzenie Nr 19/2005 w spr. upowaznienia dla z-cy BUR

Zarządzenie Nr 20/2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2005 w spr. powołnia Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2005 w spr. programu usuwania azbestu

Zarządzenie Nr 23/2005 w spr. powołania Zespołu Programowego

Zarządzenie Nr 24/2005 w spr. przyjęcia "regulaminu finansowania" usuwania azbestu

Załącznik Nr 1 - Regulamin

Zarządzenie Nr 25/2005 w spr. finansowania transportu i składowania azbestu

Załącznik Nr 1 - Wniosek

Zarządzenie Nr 26/2005 w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla OSP

Zarządzenie Nr 27/2005 w spr. powołania komisji przetargowej - Brzanka

Zarządzenie Nr 28/2005 w spr. powołania komisji ds rekultywacji "Łubna"

Zarządzenie Nr 29/2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej

Aneks 1 do zarządzenia nr 29/05

Zarządzenie Nr 30/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Aneks 1 do zarządzenia nr 30/05

Zarządzenie Nr 31/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Aneks 1 do zarządzenia nr 31/05

Zarządzenie Nr 32/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2005 w spr powołania komisji

Zarządzenie nr 37/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/2005 w spr. sprzedaży samochodów służbowych

Zarządzenie Nr 39/2005 w spr. Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenia Nr 40/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41/2005 w spr. powołania komisji do oszacowania skutków klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 44/2005 w spr. ustalenia stanowiska kierowcy samochodu służbowego

Zarządzenie nr 45/2005 w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 47/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 48/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 49/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 50/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 51/2005 w spr. zarządzania system informatycznym

Zarządzenie nr 52/2005 w spr.powierzenia obowiązków w zakresie danych osobowych

Zarządzenie nr 54/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 55/2005 w spr. konkursu na dyrektora gimnazjum

Zarządzenie nr 56/2005 w spr.zmian w budżecie

Zarządzenie nr 57/2005 w spr. zakazu poboru wody

Zarządzenie nr 58/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 61/2005 w spr. ustalenia wysokości odpłatności

Zarządzenie nr 64/2005 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2005

Zarządzenie nr 65/2005 w spr. powołania komisji konkursowej do wyboru dyr. gimnazjum Cendrowice

Zarządzenie nr 67/2005 w spr.sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze

Zarządzenie nr 68/2005 w spr. powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 70/2005 w spr.zmian w budżecie

Zarządzenie nr 72/2005 w spr. zmiany zarządzenia nr 64/05

Zarządzenie nr 74/2005 w spr.zmian w budżecie

Zarządzenie nr 75/2005 w spr.przeprowadzenia losowania kandydatów na członków OKW

Zarządzenie nr 76/2005 w spr. powołania składów OKW

Zarządzenie nr 77/2005 w spr. wdrożenia "Gminnego planu ochrony zabytków"

Zarządzenie nr 78/2005 w spr. przeprowadzenia losowania kandydatów na członków OKW

Zarządzenie nr 79/2005 w spr.powołania składów OKW w wyborach Prezydenta

Zarządzenie nr 80/2005 w spr.wygaśnięcia członkostwa p.A.Jankowskiej w OKW

Zarządzenie nr 81/2005 w spr.zmian w budżecie

Zarządzenie nr 81A/2005 w spr. zmian w składzie OKW nr 8

Zarządzenie nr 82/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 83/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 84/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 85/2005 w spr.powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 86/2005 w spr.powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę burmistrza

Zarządzenie nr 88/2005 w spr.określenia stawki za wynajem sali gimnastycznej

Zarządzenie nr 89/2005 w spr. zmian składu OKW nr 10

Zarządzenie nr 90/2005 w spr.powołania komisji rozpatrującej wnioski rodziców

Zarządzenie nr 91/2005 w spr.powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 93/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 95/2005 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2005

Zarządzenie nr 97/2005 w spr.powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 120/2005 w spr. powołania zespołu do określenia inwestycyjnych zadań gminnych

Zarządzenie nr 123/2005 w spr.powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 128/2005 w spr.ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 129/2005 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 130/2005 w spr. wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie nr 131/2005 w spr. wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 134/2005 w spr. ZFŚS

Zarządzenie nr 137/2005 w spr. powołania komisji konkursowej

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2005-02-08 10:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Sas
(2006-09-12 11:35:26)
 
 
liczba odwiedzin: 10078313

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X