☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr 372/XXIX/2005 w spr. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr 373/XXIX/2005 w spr. załatwienia skargi p. Rąbalskiego

Uchwała Nr 374/XXIX/2005 w spr. regulaminu przyznawania dodatków

Uchwała Nr 375/XXIX/2005 w spr. odpłatności za wyzywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

Uchwała Nr 376/XXIX/2005 w spr. świadczeń pomocy społecznej

Uchwała Nr 377/XXIX/2005 w spr. zmiany granic wsi Obręb i Czaplinek

Uchwała Nr 378/XXIX/2005 w spr. dotacji z budzetu Gminy

Uchwała  Nr 379/XXIX/2005 w spr. stawek podatku od środków transportu

Uchwała Nr 380/XXIX/2005 w spr. uchylenia uchwały nr 430/XLIV/2002

Uchwała Nr 381/XXIX/2005 w spr. planu przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i Tomice

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 381/XXIX/2005

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 381/XXIX/2005

Uchwała Nr 382/XXIX/2005 w spr. planu przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 382/XXIX/2005

Uchwała Nr 383/XXIX/2005 w spr. planu przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice cz. pn.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 383/XXIX/2005

Uchwała Nr 384/XXIX/2005 w spr. planu przestrzennego dla Góra Kalwaria, ul. Polnej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 384/XXIX/2005

Uchwała Nr 385/XXIX/2005 w spr. rozpatrzenia wniosku państwa Zabojszczów

Uchwała Nr 386/XXIX/2005 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 387/XXX/2005 w spr. bezdomnych zwierząt

Uchwała Nr 388/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Dobiesz cz.II

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 388/XXX/2005

Uchwała Nr 389/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Karolina - droga nr 50

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 389/XXX/2005

Uchwała Nr 390/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Dębówka

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 390/XXX/2005

Uchwała Nr 391/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Solec cz. wsch 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 391/XXX/2005

Uchwała Nr 392/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Czarny Las cz. pn

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 392/XXX/2005

Uchwała Nr 393/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla ul. Dominikańska - Kalwaryjska - Papczyńskiego - Armii Krajowej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 393/XXX/2005

Uchwała Nr 394/XXX/2005 w spr. uchylenia uchwały nr 492/L/2002

Uchwała Nr 395/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Brześce cz. II

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 395/XXX/2005

Uchwała Nr 396/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Moczydłów i ul. Lipkowskiej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 396/XXX/2005

Uchwała Nr 397/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla ul. Leśnej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 397/XXX/2005

Uchwała Nr 398/XXX/2005 w spr. uchylenia uchwały nr 390/XL/2001

Uchwała Nr 399/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla ul. Rybie i Zakalwaria

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 399/XXX/2005

Uchwała Nr 400/XXX/2005 w spr. planu przestrzennego dla wsi Dobiesz cz. pd

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 400/XXX/2005

Uchwała Nr 401/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Szynkiewicza

Uchwała Nr 402/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Pawelskiego

Uchwała Nr 403/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Jastrzębskich

Uchwała Nr 404/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwag p.Szymańskiej, p.H.Utraty, p.W.Utraty

Uchwała Nr 405/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwag p.E.Kaczyńskiej, p. J.Kaczyńskiego

Uchwała Nr 406/XXX/2005 w spr. rozpatrzenia uwagi p.A.Kaczyńskiego

Uchwała Nr 407/XXX/2005 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr 408/XXX/2005  w spr. przekształcenia rachunku środka specjalnego

Uchwała Nr 409/XXX/2005 w spr.  zmiany nazwy miejscowości Kępa Kosumiecka

Uchwała Nr 410/XXX/2005 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 411/XXX/2005 w spr. zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Kultury

Uchwała Nr 412/XXX/2005 w spr. zatwierdzenia programu rewitalizacji budynku "Izba Chorych"

Uchwała Nr 413/XXX/2005 w spr. zabezpieczenia środków finansowych - "Izba Chorych"

Uchwała Nr 414/XXX/2005 w spr. zgody na wzniesienie pomnika Papieza Jana Pawła II

Uchwała Nr 415/XXX/2005 w spr. programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

Uchwała Nr 416/XXXI/2005 w spr. programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r

Uchwała Nr 417/XXXI/2005 w spr. ustalenia najnizszego wynagrodzenia

Uchwała Nr 418/XXXI/2005 w spr. ustalenia najnizszego wynagrodzenia

Uchwała Nr 419/XXXI/2005 w spr. realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała Nr 420/XXXI/2005 w spr. nadania statutu Ośrodkowi Kultury

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 420/XXXI/2005

Uchwała Nr 421/XXXI/2005 w spr. sprzedazy lokalu uzytkowego nr 33 B

Uchwała Nr 422/XXXI/2005 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej w Wólce Załęskiej

Uchwała Nr 423/XXXI/2005 w spr. sprzedazy nieruchomości gruntowej w Baniosze

Uchwała Nr 424/XXXI/2005 w spr. uchylenia uchwały nr 328/XXIV/2004

Uchwała Nr 425/XXXI/2005 w spr. zmiany uchwały nr 378/XXIX/2005

Uchwała Nr 426/XXXI/2005 w spr. przyznawania i wypłacania diet dla radnych

Uchwała Nr 427/XXXI/2005 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 428/XXXI/2005 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Uchwała Nr 429/XXXI/2005 w spr. stanowiska dot. "Łubna II"

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 429/XXXI/2005

Uchwała Nr 430/XXXI/2005 w spr. zmiany uchwały nr 36/V/2003 RM

Uchwała Nr 431/XXXII/2005 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Jerzego Nogala

Uchwała nr 432/XXXII/2005 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Wólka Załęska

Załącznik do uchwały nr 432/XXXII/2005

Uchwała Nr 433/XXXII/2005 w spr. uchylenia uchwały nr 257/XIX/2004

Uchwała Nr 434/XXXII/2005 w spr. nowego statutu OPS

Uchwała Nr 435/XXXII/2005 w spr. wynagrodzenia dla pracowników OPS

Uchwała Nr 436/XXXII/2005 w spr. likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Kultury

Uchwała Nr 437/XXXII/2005 w spr. zmian w budżecie

Uchwała Nr 438/XXXII/2005 w spr. powierzonych zadań Powiatowi Piaseczyńskiemu

Uchwała Nr 439/XXXIII/2005 w spr. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW

Uchwała Nr 440/XXXIII/2005 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 441/XXXIV/05 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej w Wincentowie

Uchwała nr 442/XXXIV/05 w spr. zmiany uchwały nr 469/XLVII/02

Uchwała nr 443/XXXIV/05 w spr. ustalenia regulaminu przyznawania nagród

Uchwała nr 444/XXXIV/05 w spr. rozpatrzenia skargi p.Kotarskiej

Uchwała nr 445/XXXIV/05 w spr. zatwierdzenia planu zagospodarowania dla wsi Mikówiec cz.1

Załącznik do uchwały nr 445/XXXIV/05 mapa

Uchwała nr 446/XXXIV/05 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Tomice - Domanówek

Załącznik nr 1do uchwały nr 446/XXXIV/05

Uchwała nr 447/XXXIV/05 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Łubna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 447/XXXIV/05 mapa

Uchwała nr 448/XXXIV/05 w spr. zmian w budżecie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 448/XXXIV/05

Uchwała nr 449/XXXV/05 w spr.wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej

Uchwała nr 450/XXXV/05 w spr.informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Uchwała nr 451/XXXV/05 w spr.zmian w budżecie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 451/XXXV/05

Załącznik nr 2 do uchwały nr 451/XXXV/05

Uchwała nr 452/XXXV/05 w spr. skargi p. Cz. Wiatrowskiego

Uchwała nr 453/XXXV/05 w spr.skargi pełnomocnika p.Błeszyńskiego

Uchwała nr 454/XXXV/05 w spr.nadania nazwy ulic we wsi Obręb

Uchwała nr 455/XXXV/2005 w spr. odmowy utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Śr. Wisły

Uchwała nr 456/XXXV/2005 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

Załącznik do uchwały nr 456/XXXV/2005

Uchwała nr 457/XXXV/2005 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

Załącznik do uchwały nr 457/XXXV/2005

Uchwała nr 458/XXXV/2005 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

Załącznik do uchwały nr 458/XXXV/2005

Uchwała nr 459/XXXV/05 w spr. zaliczenia drogi w Czersku do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 460/XXXV/05 w spr. zaliczenia drogi w Czersku do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 461/XXXV/05 w spr. zaliczenia drogi w Czersku do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 462/XXXV/05 w spr. uchwalenia  planu zagospodarowania terenu wsi Łubna - ul. Łubińska i Podleśna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 462/XXXV/05

Uchwała nr 463/XXXV/05 w spr. rozpatrzenia uwagi p. J. Nogala

Uchwała nr 464/XXXV/05 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Szymanów - cz. pn-zach

Załącznik nr 1 do uchwały nr 464/XXXV/05

Uchwała nr 465/XXXV/05 w spr. rozpatrzenia uwagi "ERIMUS Sp. z o.o."

Uchwała nr 466/XXXV/05 w spr. planu zagospodarowania terenu wsi Solec cz.1

Załącznik nr 1 do uchwały 466/XXXV/05

Uchwała nr 467/XXXV/05 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Solec cz. II

Załącznik nr 1 do uchwały 467/XXXV/05

Uchwała nr 468/XXXV/05 w spr. uchylenia uchwały nr 325/XXXV/01

Uchwała nr 469/XXXV/05 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu wsi Łubna i Szymanów

Załącznik nr 1 do uchwały 469/XXXV/05

Uchwała nr 470/XXXV/05 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu osiedla Kilińskiego cz. IIb

Uchwała nr 471/XXXVI/05 w spr. uchylenia uchwały nr 122/XVII/99

Uchwała nr 472/XXXVI/05 w spr. oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych

Uchwała nr 473/XXXVI/05 w spr. wprowadzenia zmian do statutu ZABK

Uchwała nr 474/XXXVI/05 w spr. dofinansowania szkoleń zawodowych nauczycieli

Uchwała nr 475/XXXVI/05 w spr. zmiany uchwały nr 327/XXXV/01

Uchwała nr 476/XXXVI/05 w spr. zmian w budżecie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 476/XXXVI/05

Załącznik nr 2 do uchwały nr 476/XXXVI/05

Uchwała nr 477/XXXVI/05 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 170/XII/03

Załącznik nr 1 do uchwały nr 477/XXXVI/05

Uchwała nr 478/XXXVI/05 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 415/XXX/05

Uchwała nr 479/XXXVI/05 w spr. zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Góra Kalwaria"

Uchwała nr 480/XXXVI/05 w spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie Sp. "Łubna II"

Uchwała nr 481/XXXVI/05 w spr. przedłużenia eksploatacji "Łubna I"

Uchwała nr 482/XXXVI/05 w spr. powołania doraźnej komisji do opracowania aktualizacji statutu gminy Góra Kalwaria

Uchwała nr 483/XXXVI/05 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 484/XXXVII/05 w spr. zmian w budżecie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 484/XXXVII/05

Załącznik nr 2 do uchwały nr 484/XXXVII/05

Uchwała nr 485/XXXVII/05 w spr. emisji obligacji miasta i gminy Góra Kalwaria

Uchwała nr 486/XXXVIII/05 w spr. zmiany uchwały nr 272/XX/04

Uchwała nr 487/XXXVIII/05 w spr. nadania nazwy ulic w obrębie 10-01

Uchwała nr 488/XXXVIII/05 w spr. zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ

Uchwała nr 489/XXXVIII/05 w spr. zmian w statucie OPS

Uchwała nr 490/XXXVIII/05 w spr. opłat za pracę opiekunki domowej

Uchwała nr 491/XXXVIII/05 w spr. wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr 492/XXXVIII/05 w spr. nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej

Uchwała nr 493/XXXVIII/05 w spr. oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych

Uchwała nr 494/XXXVIII/05 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Uchwała nr 495/XXXVIII/05 w spr. wydzierżawienia lokalu użytkowego

Uchwała nr 496/XXXVIII/05 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 497/XXXVIII/05 w spr. zmian w uchwale nr  415/XXX/05

Uchwała nr 498/XXXVIII/05 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 499/XXXVIII/05 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 500/XXXVIII/05 w spr. określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Uchwała nr 501/XXXVIII/05 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik nr 1; informacja w spr. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Załącznik nr 2; deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 3; deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 4; deklaracja na podatek leśny

Uchwała nr 502/XXXVIII/05 w spr. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr 503/XXXVIII/05 w spr. planu zagospodarowania terenu - osiedle Parcela

Załącznik nr 1 do uchwały nr 503/XXXVIII/05

Uchwała nr 504/XXXIX/2005 w spr.obsadzenia mandatu radnego

Uchwała nr 505/XXXIX/2005 w spr.zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ

Uchwała nr 506/XXXIX/2005 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu - Czersk cz. pd

Załącznik nr 1 do uchwały nr 506/XXXIX/2005 - mapka

Uchwała nr 507/XXXIX/2005 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu - Solec i Baniocha rejon drogi nr 79

Załącznik nr 1 do uchwały nr 507/XXXIX/2005 - mapka

Uchwała nr 508/XXXIX/2005 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu dla działek nr 7 i dz. nr 8 przy ul. Wojska Polskiego

Załącznik do uchwały nr 508/XXXIX/2005 - mapka

Uchwała nr 509/XXXIX/05 w spr. rozpatrzenia uwagi pana P.Nogala

Uchwała nr 510/XXXIX/05 w spr. rozpatrzenia uwagi Państwa  J.M. Mętlak

Uchwała nr 511/XXXIX/05 w spr. rozpatrzenia uwagi Pana J.Szlązaka

Uchwała nr 512/XXXIX/2005 w spr.ustalenia regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom

Załącznik 1 do uchwały 512/XXXIX/05 - Regulamin

Uchwała nr 513/XXXIX/2005 w spr. zmian w budżecie

Załącznik 1 do uchwały 513/XXXIX/05

Uchwała nr 514/XXXIX/2005 w spr. wykazu wydatków

Uchwała nr 515/XXXIX/2005 w spr. uchwalenia budżetu na 2006r

Załącznik 1 do uchwały nr 515/XXXIX/2005:

Załącznik 2 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 3 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 4 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 5 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 6 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 7 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 8 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 9 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 10 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 11 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Załącznik 12 do uchwały nr 515/XXXIX/2005

Uchwała Nr 10/W/06 RIO w spr. zaplanowanego na 2006r deficytu budżetowego

Uchwała nr 516/XXXIX/2005 w spr.przyjęcia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2005-03-16 09:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2013-09-30 11:15:46)
 
 
ilość odwiedzin: 9272941

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X