☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

udostępnienie rejestru wyborców

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

                                               Udostępnienie rejestru wyborców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2019.684 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w rejestrze (Dz.U.2017.1316)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.2015.5)

Wymagane wnioski:

 

Wymagane załączniki:

 • Dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok.23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

 

Opłaty:

 • brak

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wnosi się do burmistrza pisemnie lub ustnie do protokołu. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Uwagi:

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji                      w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców można wnieść w szczególności                   w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru.


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:44:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:44:54)

 
 
liczba odwiedzin: 10540463

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X