☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

Załącznik nr 1

 

Karta Informacyjna

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z                  2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.,  poz.1783 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2436),
 • Uchwała nr XXI/200/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wymagane wnioski:

 • DT-1 - deklaracji na podatek od środków transportowych - plik do pobrania (wersja edytowalna .xls)
 • DT-1 - deklaracji na podatek od środków transportowych - plik do pobrania (wersja nieedytowalna .pdf)
 • DT-1/A -załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych - plik do pobrania (wersja edytowalna .xls)
 • DT-1/A - załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych - plik do pobrania (wersja nieedytowalna .pdf)

Wymagane załączniki:

 • przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie / wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, faktura, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu),
 • w przypadku nowych pojazdów do wglądu dowód rejestracyjny.

Miejsce składania wniosku:

 • Kancelaria Urzędu – ul. 3 Maja 10, parter

Weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku można dokonać:                      ul. Rynek im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1, pok. nr 2

Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Rynek im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1, pok. nr 2
 • Wydział Podatkowy

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Stanowisko ds. rozliczeń podatkowych – Iwona Mierzejewska
 • 22 726 57 81

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwaria, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Informacje:

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane: 

 • składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.    

Płatności:

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach: 

- I rata płatna - 15 luty,

- II rata płatna - 15 wrzesień,

na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Górze Kalwarii:

Mazovia Bank Spółdzielczy, nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002.

 

 

  Wytworzył: Hanna Myszka (15.01.2020 r.)

 

Wytworzył:
Hanna Myszka
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2020-09-04 10:14:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-09-04 10:14:43)

 
 
liczba odwiedzin: 10542634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X