☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

Załącznik nr 1

 

Karta Informacyjna

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U.                          z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.  poz.1783 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XXI/199/2019 z dnia                      27 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (MP z 2019 r., poz. 1017),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia                       18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 (MP z 2019 r., poz. 1018),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 r., poz. 1104),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 r., poz. 1105),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 r., poz. 1126).

Wymagane wnioski:

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

 

Podatek Leśny

Wymagane załączniki:

 • dokumenty  do wglądu na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

Pełnomocnictwa:

 • Pełnomocnictwo do doręczeń - plik do pobrania
 • Pełnomocnictwo szczególne - plik do pobrania
 • Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń - plik do pobrania
 • Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa  - plik do pobrania
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - plik do pobrania
 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - plik do pobrania

Miejsce składania wniosku:

 • Kancelaria Urzędu – ul. 3 Maja 10, parter

 

Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Rynek im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1, pok. nr 3
 • Wydział Podatkowy

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Podatkowego – Beata Spychalska
 • Stanowisko ds. naliczeń podatkowych – Edyta Kazubek
 • Stanowisko ds. naliczeń podatkowych – Marzena Mazurek
 • 22 726 57 82, 22 726 57 83

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwaria, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

 

Płatności:

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

    I rata - 15 marzec,

    II rata - 15 maj,

    III rata - 15 wrzesień,

    IV rat - 15 listopad,

na podany przez Wydział Podatkowy indywidualny rachunek podatnika.

 

 

  Wytworzył: Hanna Myszka (15.01.2020 r.)

Wytworzył:
Hanna Myszka
(2020-09-02)
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2020-09-02 12:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-14 13:39:15)

 
 
liczba odwiedzin: 10515062

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X