☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 01.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Głosowanie korespondencyjne - II tura

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący ponownego głosowania

Informacja

o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania

w wyborach Prezydenta RP – II tura

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r., do urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Zgłoszenie może być dokonane do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10:

- ustnie – wyłącznie osobiście u pracownika urzędu p. Romany Jarosz, pok. 23 (parter).

- pisemnie – złożenie zgłoszenia na Kancelarii Urzędu

- w formie elektronicznej – maila r.jarosz@gorakalwaria.pl

- za pośrednictwem e-PUAP - /GoraKalwaria/skrytka

Zgłoszenie powinno ono zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona);
  2. imię ojca;
  3. datę urodzenia;
  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
  5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
  6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wzór zgłoszenia – do pobrania.

 

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione się bez rozpoznania.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane do wyborów Prezydenta w dniu 28 czerwca 2020 roku - dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w II turze wyborów pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.  

 

DORĘCZENIE PAKIETU WYBORCZEGO

Wyborca nie później niż do dnia 7 lipca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Doręczenie pakietu wyborczego będzie dokonywane bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zostanie wystawione zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2020-06-30 12:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2020-06-30 15:49:40)

 
 
liczba odwiedzin: 10528535

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X