☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dot. głosowania korespondencyjnego

Informacja

o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r., do urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Zgłoszenie może być dokonane do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10:

- ustnie – wyłączenie osobiście u pracownika urzędu p. Romany Jarosz, pok. 23 (parter), telefon 22 72 73 541

- pisemnie – złożenie zgłoszenia na Kancelarii Urzędu

- w formie elektronicznej – maila r.jarosz@gorakalwaria.pl

- za pośrednictwem e-PUAP - /GoraKalwaria/skrytka

Zgłoszenie powinno ono zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona);

  2. imię ojca;

  3. datę urodzenia;

  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

  5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

  6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wzór zgłoszenia – do pobrania.

 

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione się bez rozpoznania.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

 

DORĘCZENIE PAKIETU WYBORCZEGO

Wyborca nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Doręczenie pakietu wyborczego będzie dokonywane bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zostanie wystawione zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

 

Informacje dodatkowe:

Informacja PKW z dnia 3 czerwca 2020 roku – do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2020-06-05 09:47:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2020-06-05 12:11:36)
 
 
liczba odwiedzin: 10515137

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X