☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wykazie art 35 Łubna 151.77

 W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:                

Położenie nieruchomości:

 

Gmina Góra Kalwaria, obręb Łubna, ul. Bażantów, dz. nr  151/77

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Działka nr 151/77 objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00377443/2. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Cena nieruchomości

 dz. nr 151/77 o pow. 0,4587 ha

 

500 000 zł + 23%VAT 

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Działka nr 151/77 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług o symbolu 2 PU.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.


 
 
liczba odwiedzin: 10419708

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X