☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wykazie art 35 10-03 16.12, 16.13

W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Położenie nieruchomości:

Góra Kalwaria, obręb 10-03, dz. nr 16/12 i 16/13, stanowiące jedną nieruchomość

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LIV/580/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. i Uchwałą z dnia 29 kwietnia
2020 r.

Dz. nr 16/12 i 16/13 objęta księgą wieczystą nr WA5M/00243131/4.  Nieruchomość nie jest obciążona w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

Cena nieruchomości

Działki nr:

16/12 o pow. 0,8900 ha i 16/13 o pow. 0,0086 ha  

 

770 000 zł + 23%VAT

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami:

5U – teren zabudowy usługowej

2MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej

5ZE – teren zieleni, teren zakrzewień, zadrzewień oraz tereny rolnicze

1KDW – droga wewnętrzna

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.

 


 
 
liczba odwiedzin: 10419527

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X