☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy

WYDZIAŁ FINANSOWY FIN
Stanowisko Imię i nazwisko Nr wew. Nr pok. Nr bezpośredni Symb.

Naczelnik Wydziału

(Zastępca Skarbnika)

Barbara Holz

b.holz@gorakalwaria.pl

211 R.09 22 726 57 71 BH
Zastępca Naczelnika

Katarzyna Łukasiak

k.lukasiak@gorakalwaria.pl

212 R.10 22 726 57 72
Insp. ds. księgowości budżetowej

Patrycja Zduńczyk

p.zdunczyk@gorakalwaria.pl

213 R.11 22 726 57 73 PZ
Insp. ds. księgowości budżetowej

Aneta Nizińska

a.nizinska@gorakalwaria.pl

213 R.11 22 726 57 73 AN
Insp. ds księgowości budżetowej

Monika Pasek

m.pasek@gorakalwaria.pl

212 R.10 22 726 57 72 MP
Insp. ds. wynagordzeń i płac

Magdalena Kośla

m.kosla@gorakalwaria.pl

214 R.08 22 726 57 74 MK
Insp. ds. księgowości budżetowej

Magdalena Bieniek

m.bieniek@gorakalwaria.pl

214 R.08 22 726 57 74 MB
Insp. ds. księgowości budżetowej

Iwona Owczarek

i.owczarek@gorakalwaria.pl

214 R.08 22 726 57 74 IO

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) Zadania z zakresu planowania i realizacji budżetu, w szczególności:

 1. współpraca w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. informowanie komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu i uchwalonym budżecie oraz o wprowadzonych w nich zmianach,
 3. opracowywanie planów finansowych  oraz prowadzenie ewidencji zmian w budżecie,
 4. bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 5. nadzorowanie przestrzegania przez komórki organizacyjne urzędu równowagi budżetowej i dyscypliny finansów publicznych oraz całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
 6. kontrola pod względem finansowym umów zawieranych w ramach wykonania  budżetu,
 7. sporządzanie kwartalnych informacji z realizacji budżetu gminy,
 8. współudział w opracowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy,
 9. weryfikacja poprawności przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego,
 10. rozliczanie otrzymanych dotacji i przekazywanie udzielonych dotacji budżetowych,
 11. nadzór nad prowadzoną przez inne komórki organizacyjne urzędu kontrolą rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 12. rozliczanie pożyczek, kredytów lub wyemitowanych obligacji komunalnych,
 13. współpraca z regionalną izbą obrachunkową, izbami i urzędami skarbowymi, bankami i funduszami
   

2) Zadania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w szczególności:

 1. przyjmowania jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych z gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym (uzgodnienie z ewidencją księgową),
 2. sporządzanie sprawozdań jednostkowych urzędu i organu oraz zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych gminy.
   

3) Zadania z zakresu księgowości budżetowej, w szczególności:

 1. księgowanie nakładów i zakupów inwestycyjnych.
 2. sporządzanie przelewów wynikających z rozliczeń budżetu oraz uruchamianie środków z rachunku bankowego środków niewygasających,
 3. prowadzenie pogotowia kasowego urzędu,
 4. ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłat i zobowiązań,
 5. wystawianie faktur VAT i ich rozliczanie,
 6. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem VAT,
 7. prowadzenie i kontrola rozrachunków stałych,
 8. rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
 9. rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz remontów i zakupów inwestycyjnych,
 10. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,
 13. prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji środków trwałych.
Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-30 20:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:33:59)
 
 
liczba odwiedzin: 10695778

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X