☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomościi przeznaczonych w dzierżawę

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W  DZIERŻAWĘ

wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 21 dni

w terminie od dnia  22.01.2020 roku  do  dnia  11.02.2020 roku

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przeznacza do wydzierżawienia  na  na okres  do 3 lat   następującej  nieruchomości:

 

 

Lp.

oznaczenie wg katastru oznaczenie nieruchomości  wg KW

pow. przeznacz. do dzierżawy

opis nieruchomości

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat  z tytułu    dzierżawy

1.

część  działki ewid. 5/3 o pow. 80 m²,

KW WA5M/00250355/2

Góra Kalwaria obręb 5-01

Teren w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług oraz w części  teren pod przepompownię ścieków sanitarnych

Teren pod postawienie blaszanych garaży

8,40 zł/m² rocznie + 23%VAT

2.

część działki o nr ew. 700/1 o pow. 240 m², brak KW

Czersk, gm. Góra Kalwaria

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Polepszenie warunków zagospodarowania i funkcjonowania  działki sąsiedniej 648/2

3 zł/m² rocznie +
23% VAT

 

 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA WYDZIERŻAWIANEJ NIERUCHOMOŚCI: z chwilą podpisania umowy.

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT: do 15-go każdego miesiąca w przypadku czynszu miesięcznego

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: Raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w stosunku do roku poprzedzającego dany rok lub zmiana stawki wynikająca ze zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie stawek czynszu dzierżawnego.

 

Czynsz za dzierżawę ustalony zostanie w wysokości nie mniejszej niż stawki zawarte w Zarządzeniu Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii z dnia 09.04.2019 r.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w „umowie dzierżawy”.

               

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 203 lub pod  nr telefonu  22 72 73 411-13 w.155 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10388187

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X