☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

                                                             OGŁOSZENIE

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r.; poz. 2204 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz użyczenie:

 

1. Miasto Góra Kalwaria, obr. 1-01, KW nr WA5M/00265781/5, część działki nr 67/9 (45 m2), polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

2. obr. 1-02, KW nr WA5M/00406307/0, część działki nr 37/12, budynki garażowe na terenie byłej JW – tereny usługowe.

3. obr. 6-1, KW nr WA5M/00333741/1, część działek nr 5/21 i 5/22, teren pod pawilonami.

4. obr. 10-02, część działki nr 111/1 (ok. 65 m2), z przeznaczeniem pod miejsce parkingowe.

5. obr. 3-02, działki: nr 3/39 o pow. 45 m2, nr 3/37 o pow. 42 m2, 2/18 o pow. 159 m2, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

6. obr. 9-01, udziały 3/56 w działce nr 3/31 (pod garażami) KW nr WA5M/00421866/7.

7. obr. 3-03, działka nr 29/1 o pow. 553 m2, KW nr WA1I/00029000/9 z przeznaczeniem na zaplecze budowy drogi.

8. Czersk, działka nr 701/7 o pow. 314 m2, KW nr WA5M/333741/1, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

9. Baniocha, część działki nr 268/30 (ok. 200 m2).

10. Linin II, działka nr 5/3 o pow. 0,9229 ha, zbudowana nieruchomość gruntowa (oczyszczalnia ścieków komunalnych), użyczenie na rzecz ZGK Spółki z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii.

11. Góra  Kalwaria, obr. 3-01, zabudowana nieruchomość gruntowa  (obiekt ciepłowni), oznaczona jako działka nr 1/2 o pow. 5272 m2, użyczenie na rzecz ZGK Spółki z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od  11.12.2019 r. do 30.12.2019 r.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272788

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X