☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czachówek

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb Czachówek

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XX/173/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2019 r.

Dz. nr 47/8, 47/9, 47/10, 47/11 i 47/12, powstałe w wyniku podziału dz. nr 47/7, objęte są księgą wieczystą nr WA5M/00266898/5.  Nieruchomość nie jest obciążona w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

 

 

 

 

Cena nieruchomości

Działki nr:

47/8 o pow. 0,0931 ha – 79 000 zł + 23%VAT

47/9 o pow. 0,0931 ha – 79 000 zł + 23%VAT

47/10 o pow. 0,0931 ha – 79 000 zł + 23%VAT,

47/11 o pow. 0,0932 ha – 79 000 zł + 23%VAT

47/12 o pow. 0,1048 ha – 79 000 zł + 23%VAT

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:

U/M – obszar usług i zabudowy mieszkaniowej

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 27.11.2019 r. do 17.12.2019 r.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272495

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X