☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

                                                             OGŁOSZENIE

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r.; poz. 2204 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy:

 

1.Coniew, nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 741 o pow.  0,1400 ha, KW nr WA1I/00027022/5, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowana stacją SUW.

2.Wólka Załęska, nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 56/5 o pow. 0,0067 ha, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00003456/2, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

3.Góra Kalwaria, obr. 1-01, część działki nr 98/1  (pow. ok. 3 m2) przeznaczona do dzierżawy  na okres do 3 lat, pod automat biletowy.

4.Góra Kalwaria, obr. 3-02, dz.nr 3/40 o pow. 0,0041 ha, przeznaczona na powiększenie            dz.nr  3/30.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 30.10.2019 r. do 20.11.2019 r.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                           Danuta Rechnia

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza


 
 
liczba odwiedzin: 10272449

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X