☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie - wykaz Krzaki Czaplinkowskie

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb Krzaki Czaplinkowskie

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Działka nr 45 objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00333943/7.  Nieruchomość nie jest obciążona w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

 

 

 

 

Cena nieruchomości

Działki nr 45 o powierzchni 0,11 ha

 

 

89 500 zł + 23% VAT

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 10MN/MR- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej,

-  2KL1/2 – droga lokalna

- 3KD1/2 – droga dojazdowa

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 23.10.2019 r. do 13.11.2019 r.


 
 
liczba odwiedzin: 10272673

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X