☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie - Wykaz ul. Budowlanych

 

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb 3-02

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/108/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015 r.

Działki nr 1/15, 1/24, 1/26 objęte księgą wieczystą nr WA5M/00271934/8. Działki nr 2/22, 2/24 i 2/26 objęte księgą wieczystą nr WA5M/00255139/7. Nieruchomości nie są obciążone w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

 

 

 

 

Cena nieruchomości

Działki nr 1/15 o pow. 0,2712 ha, nr 1/24 o pow. 0,0084 ha, nr 1/26 o pow. 0,0156 ha, nr 2/22 o pow. 0,2436 ha, nr 2/24 o pow. 0,0186 ha i nr 2/26 o pow. 0,2203 ha.

Ogólna powierzchnia nieruchomości – 0,7777 ha.

 

 

2 490 000 zł + 23% VAT

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolu MW-16 oraz usługi uzupełniające nieuciążliwe w tym usługi publiczne.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 23.10.2019 r. do 13.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272959

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X