☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 01.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie, w spr. wydania decyzji o ustaleniu lok. celu publicznego przedsięwzięcia pn. budowie linii wysokiego napięcia 110 kV od stacji 110/15 kV Góra Kalwaria do pojektowanej podstacji trakcyjnej Czachówek w celu zasilania linii kolejowej nr 8 - odcinek linii 110 kV na terenie cz. dz. nr 7 obr. 11-01 w Górze Kalwarii

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GÓRA KALWARIA


 

znak: PLP.6733.8.2019.ZPL                                                                        Góra Kalwaria, dn. 26.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018.1945 z póz. zm ) oraz art. 49 i art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 z póż.zm) zawiadamia się, że w dniu 24.06.2019 r., została wydana decyzja Nr 804/2019 znak: PLP 6733.8.2019.ZPL o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wysokiego napięcia 110 kV od stacji 110/15 kV Góra Kalwaria do projektowanej podstacji trakcyjnej Czachówek w celu zasilania linii kolejowej nr 8 – odcinek linii 110 kV na terenie części działki ew. nr 7 obr. 11-01 w Górze Kalwarii,

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano po uzgodnieniu z :

  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. W trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego - organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia mu żądania, uznaje się za uzgodnienie decyzji. W/w termin upłynął dn. 19.06.2019 r.

 

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w wnioskiem, w Referacie Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przy ul. 3 Maja 10, pokój Nr 207.

 

Z up. Burmistrza

Kier. Referatu Planowania Przestrzennego

dr inż. arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska


 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A , ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa , reprezentowana przez

Pana D.S.;

- PKP Energetyka S.A , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - reprezentowana przez Pana Kamila

Baryła, JPL Project Sp z.o.o, Al.. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa;

  1. Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Obwieszczenie umieszczone zostało na:

1.. Stronach internetowych: bip. gorakalwaria.pl; www.gorakalwaria.pl.

2.Tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


 
 
liczba odwiedzin: 10278302

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X