☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Łubna, ul. Bażantów)

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Gmina Góra Kalwaria, obręb Łubna ul. Bażantów, dz. nr 151/56

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LVI/613/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2014 r.

Działka nr 151/56 objęta księgą wieczystą nr WA5M/00377443/2. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

Cena nieruchomości

Działka nr 151/56 o pow. 0,9888 ha

 

 

1 100 000 zł + 23% VAT

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy   produkcyjnej, składów, magazynów i usług oraz o symbolu 1PU.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

                                                                      

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X