☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Góra Kalwaria, ul. Chopina 9 bl.1)

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb 3-02,  lokal nr 12, ul. Chopina 9 bl.1 (budynek na dz. nr 35/2 )

Opis nieruchomości

 

Lokal nr 12, ul. Chopina 9 bl. 1, o powierzchni 29,99 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym murowanym, podpiwniczonym, przeznaczony do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/300/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 r. Lokal mieszkalny nr 12 położony jest na III piętrze , posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,07 m2. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 0,0181.  Przedmiotowy lokal objęty księgą wieczystą nr WA5M/00279953/3. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale IV księgi wieczystej, w dziale III wpisane jest  ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wobec wyodrębnienia lokali nr: 18, 36, 28, 7, 13, 2, 4, 1, 16, 23, 25, 38, 39, 9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

Cena nieruchomości

obręb 3-02,  lokal nr 12, ul. Chopina 9 bl.1

 

 

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie :

110 000  zł

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 29,99 m2, piwnica o pow. 2,07 m2. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 0,0181. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka przeznaczona znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW.18

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

                                                                      

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272509

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X