☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

RRGG.6845.19.2019.GEM

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W  DZIERŻAWĘ

wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 21 dni

w terminie od dnia  12.04.2019 roku  do  dnia  06.05.2019 roku

                Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  2018r. poz. 2204, 2348, Dz.U. z 2019r. poz.270 i 492) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przeznacza do wydzierżawienia  na okres  do  3 lat   następującej  nieruchomości:

 

oznaczenie wg katastru oznaczenie nieruchomości  wg KW

pow. przeznacz. do dzierżawy

 

opis nieruchomości

 

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Minimalna     wysokość opłat  z tytułu    dzierżawy

 

działka ewid. 131/15 o pow.2107m²

KW  WA5M/00 29 21 44/6

 

 

Baniocha

ul. Wilczynek  3

zabudowana nieruchomość budynkiem byłego przedszkola

 

teren zabudowy usług publicznych

 

zgodnie z  ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

 

2000zł miesięcznie +23%Vat

 

 

 działka ewid.3/40 o pow. 41m²

  KW  WA5M/00 29 30 20/8

 

Góra Kalwaria

obr. 3-02

 

 teren zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej

 

 

polepszenie warunków zagospodarowania i funkcjonowania dz sąsiedniej -3/30

 

6zł/m² miesięcznie

+23%Vat

cz. działki ewid.112 o pow.0,6000ha

KW WA1I/00 00 83 51/1

Sierzchów

ul. Mazowiecka

zab.nieruchomość budynkiem warsztatowo-magazynowym oraz wiatą

teren pod usługi z dopuszczeniem budynku mieszkalnego

pod  usługi

1zł/m² miesięcznie +23%Vat (grunt),

2,57zł/m² za pomieszczenia gospodarcze

+ 23%Vat

 

oraz przeznacza do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres  do  3 lat następującej   nieruchomości:

 

cz. działki ewid. 11/15 o pow. 470m²

KW  WA5M/00 02 60 68/2

 

Góra Kalwaria

obr.6-01

 

 Teren zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinna

 

Na polepszenie warunków bytowych działki nr 11/2 zabudowanej budynkiem wielorodzinnym

 

100 zł rocznie + 23%Vat

 

 

 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA WYDZIERŻAWIANEJ NIERUCHOMOŚCI: z chwilą podpisania umowy.

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:    - do 15-go każdego miesiąca w przypadku czynszu miesięcznego

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: Raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w stosunku do roku poprzedzającego dany rok lub zmiana stawki wynikająca ze zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie stawek czynszu dzierżawnego.

 

Czynsz za dzierżawę ustalony zostanie w wysokości nie mniejszej niż stawki zawarte w Zarządzeniu                               Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 09 kwietnia 2019roku.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w „umowie dzierżawy”.

                Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 203 lub pod  nr telefonu  22 736 33 37,  22 72 73 411-13 w.155 

Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz ogłoszenie na stronie internetowej  bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

 

Danuta Rechnia

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272688

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X