☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204, 2348), Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Górze Kalwarii, obręb 3-02, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki nr 1/15 i 2/22 o łącznej powierzchni 0,5148 ha i działki nr 1/24, 1/26, 2/24, 2/26 o łącznej pow. 0,02629 (działki zbywane są, jako jedna całość o łącznej pow. 0,7777 ha). Działki nr 1/15, 1/24 i 1/26 objęte są księga wieczystą nr WA5M/00271934/8, działki nr 2/22, 2/24 i 2/26 objęte są księgą wieczystą nr WA5M/00255139/7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.
2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Czersk, oznaczona w ewidencji gruntów, jako dz. nr 701/19 o pow. 0,0846 ha, objęta księgą wieczysta nr WA5M/00333741/1, wraz z udziałem 1/10 części w drodze wewnętrznej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 701/28 o pow. 0,1383 ha, objęta księgą wieczysta nr WA1I/00015291/4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.
3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Górze Kalwarii, obręb 9-01, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/4 o pow. 0,1447 ha, objęta księgą wieczysta nr WA5M/00334039/4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.
4. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Tomice, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 72/3 o pow. 0,1213 ha, oraz działka nr 73/10 o pow. 0,0443 ha (działki zbywane są, jako jedna całość), objęte księgą wieczysta nr WA5M/00429417/1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.
5. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Górze Kalwarii, obręb 10-01, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 10/21 o pow. 0,3134 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00268827/1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 05.04.2019 r. do 25.04.2019 r.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
/-/
Danuta Rechnia
Z-ca Burmistrza
 


 
 
liczba odwiedzin: 10272527

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X