☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje 2019

Petycje 2019

Nr petycji

Petycja Nr 1/2019

Przedmiot  petycji

Prośba o wystąpienie do dyrektora oddziału GDDKiA w Warszawie w sprawie

 1. Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z ulicą Słoneczną i Wspólną w Czaplinku
 2. Budowy lewoskrętów na skrzyżowaniu DK 50 z drogą gminną w Czaplinie
 3. Przebudowy skrzyżowania w Czaplinku poprzez dobudowę lewoskrętów na skrzyżowaniu DK 50 z ulicą Szkolną (dojazd do szkoły i remizy OSP) i Sosnową (ciasny dojazd do parkingu TIR i zajazdu).

Treść petycji

Skan nr 1 i 2

Data złożenia

15.03.2019r

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Miejskiej Góry Kalwarii p. Zbigniew Adamczyk

Do petycji dołączono listę z podpisami mieszkańców Aleksandrowa, Buczynowa, Czaplina, Czaplinka.

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

Załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

26.03.2019

Sposób załatwienia petycji

pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

Nr petycji

Petycja Nr 2/2019

Przedmiot  petycji

Prośba mieszkańców o:

 1. Dokończenie remontu gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Solec
   

 2. Doświetlenie ulic gminnych znajdujących się na terenie miejscowości Solec
   

 3. Uruchomienie linii L celem skomunikowania miejscowości Solec z Publiczną Szkołą w Baniosze i miejscowością Konstancin-Jeziorna

 4. Położenie asfaltu na odcinku drogi przy której znajduje się hotel Solec lub możliwość podjęcia uchwały o zwolnienie mieszkańców tego odcinka od płacenia podatków na okres jednego roku, celem wyremontowania przez nich tego odcinka

 5. Założenie sygnalizacji świetlnej i wymalowanie pasów

 6. Modernizacje linii energetycznej w miejscowości Solec

 7. Przeprowadzenie w miejscowości Solec inwentaryzacji podłączeń do sieci kanalizacji i sieci wodociągowej

 8. Dokonanie pomiarów i analizy hałasu

Treść petycji

Skan

Data złożenia

28.03.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Miejskiej Góry Kalwarii p. Zbigniew Adamczyk

Do petycji dołączono listę z podpisami mieszkańców Sołectwa Solec

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

Załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

10.06.2019

Sposób załatwienia petycji

skan pisma z odpowiedzią

 

 

Nr petycji

Petycja Nr 3/2019

Przedmiot  petycji

Prośba o budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem na ul Walewickiej w Górze Kalwarii.

Treść petycji

Skan

Data złożenia

04.04.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Podmiot zgłaszający petycję nie wyraził zgody na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej

Przebieg postępowania

Załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

01.07.2019

Sposób załatwienia petycji

skan pisma z odpowiedzią

 

Nr petycji

Petycja Nr 4/2019

Przedmiot petycji

Prośba mieszkańców o uruchomienie linii autobusowej łączącej miejscowości Konstancin Jeziorna – Solec – stacja PKP Zalesie Górne

Treść petycji

skan

Data złożenia

11.09.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Mieszkańcy miejscowości Solec, reprezentowani przez Sołtys Sołectwa Solec p. Luizę Smejdę.

Do petycji dołączono listę z podpisami mieszkańców Sołectwa Solec

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

rozpatrywanie

Przewidywany termin załatwienia petycji

10.12.2019

Sposób załatwienia petycji

skan pisma z odpowiedzią

 

Nr petycji Petycja Nr 5/2019
Przedmiot petycji Prośba mieszkańców o remont i rozbudowę drogi powiatowej wzdłuż całej ulicy Mazowieckiej z Sierzchowa w kierunku Cendrowic

Treść petycji

skan

Data złożenia

01.08.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Mieszkańcy miejscowości Solec, reprezentowani przez Sołtys Sołectwa Sierzchów p. Marcina Zelmana.

Do petycji dołączono listę z podpisami mieszkańców Sołectwa Sierzchów

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

rozpatrywanie

Przewidywany termin załatwienia petycji

01.11.2019

Sposób załatwienia petycji

skan pisma z odpowiedzią

 

Nr petycji

Petycja Nr 6/2019

Przedmiot  petycji

Prośba o :

 1. dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu,
 2. krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie,
 3. przekazanie poniższego wniosku – per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych, Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc.

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

31.10.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Przebieg postępowania

załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

04.02.2020 r.

Sposób załatwienia petycji

W zakresie pkt. 3 – przesłano do jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria w dniu 6.11.2019r.

skan pisma z odpowiedzią

Nr petycji

Petycja Nr 7/2019

Przedmiot petycji

Prośba rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czersku w spr. Zaplanowania w budżecie na 2020 rok rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czersku

Treść petycji

skan

Data złożenia

27.11.2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czersku  

Do petycji dołączono listę z podpisami rodziców

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

rozpatrywanie

Przewidywany termin załatwienia petycji

27.02.2020

Sposób załatwienia petycji

skan pisma z odpowiedzią

 

Nr petycji

Petycja Nr 8/2019

Przedmiot petycji

Prośba o możliwie pilną budowę oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 683 (Czaplinek ul. Prosta) na odcinku od skrzyżowania z DK 50 do Ośrodka Zdrowia w Sobikowie.

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

30.12.2019r

Dane podmiotu wnoszącego petycje

mieszkańcy Czaplinka, Czaplina, Buczynowa, Dębówki i Sobikowa

Ponieważ nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję – lista nie podlega publikacji.

Przebieg postępowania

załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

do 30.03.2020r.

Sposób załatwienia petycji

skan z odpowiedzią na petycję

 

Nr petycji

Petycja Nr 9/2019

Przedmiot  petycji

Prośba o rozważenie propozycji dofinansowania ZGK w celu uzupełnienia taboru i zajęcia się gospodarka odpadami.

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

16.12.2019r

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Radna Rady Miejskiej Bożena Molak

Przebieg postępowania

W trakcie rozpatrywania

Przewidywany termin załatwienia petycji

do 16.03.2020 r.

Sposób załatwienia petycji

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-02-20 15:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-04-01 15:46:10)

 
 
liczba odwiedzin: 10541431

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X