☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Co warto wiedzeć?

Małe Granty 2020 - co warto wiedzieć?

 

Mały Grant – zadanie realizowane z inicjatywy organizacji pozarządowej i mieszczące się w zadaniach własnych gminy. W 2020 roku zadania te mają przede wszystkim:

1. odpowiadać na Gminny Program Rozwiązywania problemów Alkoholowych w roku 2020 poprzez:

- profilaktykę uzależnienia alkoholowego skierowana do społeczności lokalnej;

- udostępnienie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości właściwego zagospodarowania czasu wolnego;

- wspieranie programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach w gminie Góra Kalwaria;

- organizowanie konkursów i festynów propagujących model  „trzeźwego stylu życia”;

- dofinansowanie półkolonii, kolonii, obozów sportowo- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz rodziny niewydolne wychowawczo;

- prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką alkoholową;

- publikowanie i propagowanie materiałów informacyjno- edukacyjnych;

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sportowo-rekreacyjny szkół, boisk szkolnych oraz innych miejsc czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

- dofinansowanie akcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji;

- finansowanie placówek wsparcia dziennego;

- prowadzenie zajęć propagujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia oraz inne formy wspierania przedmiotowej terapii;

- kierowanie osób uzależnionych oraz ich rodzin na różne formy terapii;

- współpraca i dofinansowanie ruchów samopomocowych;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

- pomoc w organizowaniu ruchów trzeźwościowych

lub

2. dotyczyć obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Ofertę realizacji celów Programu należy przedstawić na formularzu, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, składanej zgodnie z art. 19 a Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku  o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570, 2020).

Każda z ofert rozpatrywana jest indywidualnie (poza trybem konkursowym).


 
 
liczba odwiedzin: 10394907

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X