☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje 2018

Petycje 2018

Nr petycji

Petycja Nr 1/2018

Przedmiot petycji

Instalacja czujników pomiaru substancji trujących znajdujących się w powietrzu wraz z systemem monitoringu smogu

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

05.02.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Stowarzyszenie Nowa Kalwaria

Przebieg postępowania

Sprawa załatwiona w dniu 2 maja 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia petycji

do 5.05.2018 r.

Sposób załatwienia petycji

Petycja nie została uwzględniona

skan odpowiedzi

 

Nr petycji

Petycja Nr 2/2018

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie podjęcia uchwały zakazującej występów na terenie gminy Góra Kalwaria cyrków wykorzystujących zwierzęta. Apel o zaniechanie wynajmowania terenów należących do Gminy cyrkom wykorzystujących zwierzęta w ramach organizowanych pokazów.

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

05.02.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Partia Razem

Okręg Grójecko - Piaseczyński

Przebieg postępowania

Sprawa załatwiona w dniu 2 maja 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia petycji

sprawa załatwiona

Sposób załatwienia petycji

Petycja nie została uwzględniona

skan odpowiedzi

 

Nr petycji Petycja Nr 3/2018

Przedmiot  petycji

Petycja w sprawie powrotu do poprzednich stawek za odpady komunalne oraz w sprawie organizowania przez Gminę – w uzgodnieniu z mieszkańcami gminy – zbiórki odpadów typu: puszki po farbach i lakierach, opakowaniach styropianowych, zbite szkło okienne, lustra itp.

Treść petycji

Skan nr 1

Data złożenia

6.04.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Osoby fizyczne (nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję)

Przebieg postępowania

W trakcie rozpatrywania

Przewidywany termin załatwienia petycji

sprawa załatwiona

Sposób załatwienia petycji skan odpowiedzi

 

Nr petycji

Petycja Nr 4/2018

Przedmiot  petycji

Petycja w sprawie przywrócenia dostępu do drogi publicznej we wsi Solec

Treść petycji

Skan nr 1,

Skan nr 2

Data złożenia

10.04.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Osoba fizyczna (nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję)

Przebieg postępowania

sprawa załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

Skan odpowiedzi

 

Nr petycji

Petycja Nr 5/2018

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jednotorowej dystrybucyjnej linii napowietrznej relacji Piaseczno – Góra Kalwaria 1 na dwutorową dystrybucyjną linię napowietrzną 110 kV relacji Piaseczno – Góra Kalwaria 1 oraz Piaseczno – Góra Kalwaria 2 po istniejącej trasie dystrybucyjnej linii napowietrznej 110 kV

Treść petycji

Skan nr 1

Skan nr 2

Data złożenia

22.03.2018 r. oraz 10.04.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Osoba fizyczna (nie dołączono zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję)

Przebieg postępowania

sprawa załatwiona

Przewidywany termin załatwienia petycji

skan odpowiedzi

 

Nr petycji

Petycja Nr 6/2018

Przedmiot petycji Dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Treść petycji plik do pobrania (.docx)

Data złożenia

20.11.2018 r.
Dane podmiotu wnoszącego petycje

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

- bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny
Przebieg postępowania Sprawa załatwiona
Przewidywany termin załatwienia petycji do 20.02.2019 r.
Sposób załatwienia petycji skan odpowiedzi

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 - plik do pobrania

Wytworzył:
Beata Kisiel
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2018-02-15 08:10:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-06-18 14:53:56)

 
 
liczba odwiedzin: 10541357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X