☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 01.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 29.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

 

1.Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 149/12 o pow. 0,2504 ha, położona we wsi Łubna , objęta księgą wieczystą nr WA5M/00319981/1.

Dojazd do działki nr 149/12 ustanowiony zostanie w formie służebności przechodu i przejazdu rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 149/12, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako działka nr 149/9 pasem szerokości 6,0 m wzdłuż jej południowej granicy.

 

2.Zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 168 o pow. 0,0484 ha, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 124,57 m2, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00244927/8, położona we wsi Baniocha.

 

3.Zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4/8 o pow. 0,3474 ha, położona w Górze Kalwarii, obr. 11-01; budynek biurowy i budynek usługowy, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00423360/4, położona w Górze Kalwarii, obr. 11-01.

 

4.Niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone we wsi Tomice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 73/21 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w 1/8 części, oznaczonej jako działka nr 73/26, KW nr WA1I/00024694/5 oraz działki nr 73/32, nr 73/33, nr 73/34, nr 73/37 i nr 73/38, objęte księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9 nr wraz udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 73/35 w 1/7 części, KW nr WA1I/00028088/2, stanowiące własność Gminy Góra Kalwaria.

 

5.Przedłużenie dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców: Góra Kalwaria cz. 5/2, obr. 1-02 (50 m2), cz. działki 5/3, obr. 5-01 (120 m2), cz. działki 3/3, obr. 12-01 (135 m2), działka nr 16/1, 16/2, obr. 1-01 (215 m2).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 31.03. 2017 r. do 20.04.2017 r.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Wytworzył:
Marianna Kurek
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2017-03-29 12:01:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2017-03-29 12:01:30)

 
 
liczba odwiedzin: 10528575

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X