☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. BHP

STANOWISKO DS. BHP BHP
Stanowisko Imię i nazwisko Nr wew. Nr pok. Nr bezpośredni Symb.
Inspektor ds. BHP

Renata Królak 

r.krolak@gorakalwaria.pl

161 16 22 727 35 41 RK

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Urzędzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
 2. bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
 4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji Urzędu albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia w założeniach i dokumentacji wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów Urzędu albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 6. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w posiadanych oraz nowo organizowanych stanowiskach pracy;
 7. przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 8. inicjowanie i opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
 9. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 10. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 11. ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie;
 12. współdziałanie w opracowywaniu zakładowych norm odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz sprawdzanie, na stanowiskach pracy, czy są one stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
 13. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych (tzw. instruktaż ogólny),
 14. kontrola i nadzór nad zapewnieniem aktualności okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15. kierowanie na profilaktyczne badania lekarskie, nadzór nad zapewnieniem aktualności orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz nadzór nad realizacją umów o świadczenie usług w zakresie medycyny pracy;
 16. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 17. inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 18. występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 19. występowanie do Burmistrza z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 20. występowanie do Burmistrza o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 21. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
 22. wykonywanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 23. dbałość o organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i ppoż.
Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2015-07-14 14:49:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:15:16)
 
 
liczba odwiedzin: 10695830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X