☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 20.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady udzielania informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. poz. 782 z 2014 z późn.zm.).

Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art.5 ust.1). Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

* uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

* wglądu do dokumentów urzędowych,

* dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

 

Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

* polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

* organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji,

kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

* zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach   załatwiania   spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych  rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska;

* danych publicznych - w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;

* majątku publicznym.

 

 Formy udostępniania informacji

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

* ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

* udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

* wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),

* wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów.

Wytworzył:
Beata Kisiel
(2014-06-04)
Udostępnił:
Anna Fabisiak
(2014-06-04 11:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2017-01-03 11:55:02)

 
 
liczba odwiedzin: 10710107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X