☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz obowiązujących uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

WYKAZ UCHWAŁ MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

OBOWIĄZUJĄCYCH NA CHWILĘ OBECNĄ

 

LP

Nazwa planu

Nr uchwały z dnia

(Dziennik Urzędowy)

 

1

2

1

MPZP obszaru wsi Łubna

194/XXXII/96 z 14.11.1996

rysunek

(Dz.Urz. W.W. Nr 5 poz. 11 z 28.01.1997 r.)

 

2

MPZP obszaru wsi Sierzchów i Sobików

223/XXXVI/97 z 10.03.1997

rysunek

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 68 z 11.06.1997 r.)

MPZP dla fragmentu wsi Sierzchów zmieniony Uchwałą Nr XVI/161/2011 z dn. 28.09.2011 r.

3

MPZP obszaru wsi Potycz

228/XXXVI/97 z 10.03.1997

rysunek nr 1, rysunek nr 2

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 63 z 11.06.1997 r.)

4

MPZP obszaru wsi Dębówka, Ługówka i Dobiesz

229/XXXVI/97 z 10.03.1997

rysunek nr 1, rysunek nr 2

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 64 z 11.06.1997 r.)

MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz zmieniony Uchwałą Nr 133/XII/2007 z dn. 24.10.2007 r.

5

MPZP obszaru wsi Łubna, Solec i Baniocha

230/XXXVI/97 z 10.03.1997

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 65 z 11.06.1997 r.)

6

MPZP obszaru wsi Wólka Załęska i Wólka Dworska

231/XXXVI/97 z 10.03.1997

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 66 z 11.06.1997 r.)

7

MPZP obszaru wsi Karolina

232/XXXVI/97 z 10.03.1997

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 67 z 11.06.1997 r.)

8

MPZP obszaru wsi Kąty

234/XXXVI/97 z 10.03.1997

(Dz.Urz. W.W. Nr 19 poz. 69 z 11.06.1997 r.)

Fragment planu zmieniony Uchwałą Nr 147/XIII/2007 z 28.11.2007 (Dz.Urz. W.Maz. Nr 64 poz.2316 z 04.05.2008 r.)

9

MPZP teren zawarty pomiędzy ulicami Dominikańską Armii Krajowej Słoneczną Kalwaryjską

290/XLV/97 z 07.11.1997

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.W. Nr 1 poz. 5 z 09.01.1998 r.)

plan zmieniony w części - patrz poz. 150

10

MPZP w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria

14/V/98 z 29.12.1998

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 5 poz. 40 z 02.03.1999 r.)

11

MPZP Osiedle Marianki

132/XVIII/99 z 29.12.1999

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 27 poz. 168 z 25.02.2000 r.)

Plan zmieniony - patrz poz. 134

12

MPZP fragmentu wsi Baniocha (dz. 96/11, 96/12, 79, 96/1, 96/3, 96/8, 96/9)

240/XXVIII/2000 z 15.11.2000

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 9 poz. 87 z 25.01.2001 r.)

13

MPZP fragmentów ciągów zabudowy przyulicznej we wsi Dobiesz

241/XXVIII/2000 z 15.11.2000

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 9 poz. 88 z dnia 25.01.2001 r.)

14

MPZP fragmentu wsi Sierzchów

243/XXVIII/2000 z 15.11.2000

załącznik - rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 9 poz. 90 z 25.01.2001 r.)

15

MPZP terenu przy ul. Leśnej

244/XXVIII/2000 z 15.11.2000

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 9 poz. 91 z 25.01.2001 r.)

16

MPZP fragmentu wsi Szymanów

299/XXXIV/2001 z 26.04.2001

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 133 poz. 1836 z 03.07.2001 r.)

17

MPZP fragmentu wsi Solec

300/XXXIV/2001 z 26.04.2001

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 133 poz. 1837 z 03.07.2001 r.)

18

MPZP terenu przy ulicy Batalionu Czwartaków

(dz.22/3 obręb 8-04)

301/XXXIV/2001 z 26.04.2001

załącznik - rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 133 poz. 1838 z 03.07.2001 r.)

19

MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Kalwaryjską, Słoneczną, proj. ul. Armii Krajowej, proj. ul. Sportową oraz działki nr 34 położonej w obrębie geodezyjnym 13-02 w Górze Kalwarii

Osiedle Sportowa - Łąki

302/XXXIV/2001 z 26.04.2001

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 133 poz. 1839 z 03.07.2001 r.)

fragment planu zmieniony Uchwałą Nr XLVI/505/2013
z 30.09.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2013, poz. 10666)

20

MPZP fragmentu wsi Solec (dz. 2/1, 199, 200)

 

360/XXXIX/2001 z 25.10.2001 (nie publikowana)

zm. 409/XLIII/2002 z 14.02.2002 (nie publikowana)

tj.410/XLIII/2002 z 14.02.2002

(Dz.Urz. W.Maz. nr 95 poz. 2029 z 12.04.2002 r.)

Plan zmieniony - poz. 132

21

MPZP fragmentu wsi Baniocha (dz. 132/23, 133/2, 133/3, 389 oraz część działki 132/25)

361/XXXIX/2001 z 25.10.2001

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 260 poz. 5873 z 03.12.2001 r.)

22

MPZP fragmentu wsi Kąty

377/XL/2001 z 28.11.2001

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 17 poz. 345 z 21.01.2002 r.)

23

MPZP fragment wsi Baniocha

378/XL/2001 z 28.11.2001

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 17 poz. 346 z 21.01.2002 r.)

24

MPZP fragment wis Sobików

412/XLIII/2002 z 14.02.2002

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 141 poz. 3124 z 31.05.2002 r.)

25

MPZP fragmentu wsi Tomice

16/IV/2002 z 23.12.2002

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 36 poz. 977 z 06.02.2003 r.)

26

MPZP fragmentu wsi Szymanów

445/XLVI/2002 z 23.05.2002

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 228 poz. 5771 z 27.08.2002 r.)

27

MPZP fragmentu wsi Łubna

446/XLVI/2002 z 23.05.2002

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 228 poz. 5772 z 27.08.2002 r.)

Plan zmieniony - patrz poz. 141

28

MPZP fragmentu wsi Wincentów

447/XLVI/2002 z 23.05.2002

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 228 poz. 5773 z 27.08.2002 r.)

29

MPZP fragmentu wsi Czersk

 

462/XLVII/2002 z 21.06.2002

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 248 poz. 6362 z 21.09.2002 r.)

30

MPZP osiedla Kilińskiego w Górze Kalwarii

504/L/2002 z 09.10.2002

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 310 poz. 8165 z dnia 02.12.2002 r.)

65/VIII/2003 z 29.04.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 217 poz. 5592 z 11.08.2003 r.)

114/XI/2003 z 30.07.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 252 poz. 6663 z 29.09.2003 r.)

470/XXXV/2005 z 05.10.2005

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 279 poz. 10555 z 19.12.2005 r.)

31

MPZP fragmentu wsi Brześce i PGR Brześce

505/L/2002 z 09.10.2002

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 307 poz. 8092 z 28.11.2002 r.)

Plan zmieniony w części, patrz poz. 128

32

MPZP Osiedla Bema w Górze Kalwarii

37/VI/2003 z 28.02.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 101 poz. 2500 z 12.04.2003 r.)

wygaszony uchwałą nr LXII/666/2014 z dnia 30.09.2014 r.

33

MPZP fragmentu wsi Baniocha

 

38/VI/2003 z 28.02.2003

(Dz.Urz. W.Maz. nr 101 poz. 2501 z 12.04.2003 r.)

34

MPZP fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie (dz. 244)

64/VIII/2003 z 29.04.2003

(Dz.Urz. W.Maz. nr 217 poz. 5591 z dnia 11.08.2003 r.)

35

MPZP fragmentu wsi Łubna (dz. 173/2 i 173/3)

89/IX/2003 z 29.05.2003

(Dz.Urz. W.Maz.Nr 217 poz. 5594 z 11.08.2003 r.)

36

MPZP fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie

98/IX/2003 z 29.05.2003

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 211 poz. 5387 z dnia 05.08.2003 r.)

plan zmieniony - poz. 143

plan zmieniony w części - poz. 160

37

MPZP fragmentu wsi Sierzchów

99/IX/2003 z 29.05.2003

rysunek arkusz 1, rysunek arkusz 2

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 211 poz. 5388 z 05.08.2003 r.)

Plan zmieniony w części - poz. 162

38

MPZP fragmentu wsi Pęcław (część dz. ew. 75)

107/XI/2003 z 30.07.2003

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 273 poz. 7226 z 27.10.2003 r.)

39

MPZP fragmentu wsi Podłęcze

108/XI/2003 z 30.07.2003

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 273 poz. 7227 z 27.10.2003 r.)

40

MPZP fragmentu wsi PGR Brześce (dz. 10/42, 10/44)

109/XI/2003 z 30.07.2003

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 273 poz. 7228 z 27.10.2003 r.)

41

MPZP fragmentu wsi Czersk

120/XII/2003 z 09.09.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 296 poz.7818 z dnia 24.11.2003 r.)

42

MPZP fragmentu wsi Czachówek

121/XII/2003 z 09.09.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 296 poz. 7819 z dnia 24.11.2003 r.)

43

MPZP fragmentu wsi Pęcław (dz. nr 32/2)

139/XIII/2003 z 23.10.2003

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 313 poz. 9813 z 17.12.2003 r.)

44

MPZP dla terenu Walewicka w Górze Kalwarii

174/XIV/2003 z 27.11.2003

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 25 poz. 822 z 06.02.2004 r.)

Plan zmieniony w części - poz. 161

45

MZPZ dla fragmentu wsi Czersk

216/XVII/2004 z 27.02.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 95 poz. 2335 z 24.04.2004 r.

46

MPZP terenu pomiędzy ulicami Dominikańską, Polną, Sadową, Armii Krajowej

217/XVII/2004 z 27.02.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 95 poz. 2336 z 24.04.2004 r.)

47

MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Czerską, Graniczną i Wojska Polskiego

310/XXII/2004 z 29.07.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 244 poz. 6566 z 24.09.2004 r.)

wygaszony uchwałą nr LIII/581/2014 z dnia 04 marca 2014r.

48

MPZP fragmentu wsi Linin

 

311/XXII/2004 z 29.07.2004

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 244 poz. 6567 z 24.09.2004 r.)

zm. 121/XI/2007 05.09.2007 r.)

49

MPZP fragmentu wsi Tomice

352/XXV/2004 z 03.12.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 76 poz. 2014 z 10.04.2005 r.)

zmieniony - patrz poz 131

plan zmieniony patrz. poz. 159

50

MPZP fragmentu wsi Moczydłów

 

357/XXV/2004 z 03.12.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 58 poz. 1468 z 16.03.2005 r.)

51

MPZP fragmentu wsi Wólka Dworska - część 2

361/XXVII/2004 z 22.12.2004

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 76 poz. 2015 z 10.04.2005 r.)

52

MPZP fragmentu wsi Wólka Załęska - rejon ulic Ogrodowej i Wilanowskiej

432/XXXII/2005 z 09.06.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 191 poz. 6247 z 19.08.2005 r.)

53

MPZP fragmentu wsi Mikówiec
- część 1

445/XXXIV/2005 z 13.07.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 219 poz. 7168 z 28.09.2005 r.)

54

MPZP fragmentu wsi Łubna - rejon ulic Łubińskiej i Podleśnej

462/XXXV/2005 z 05.10.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 279 poz. 10553 z 19.12.2005 r.)

fragment planu został zmieniony Uchwałą Nr XVIII/115/2015 z 30.09.2015 r.

55

MPZP fragmentu wsi Szymanów - część północno - zachodnia

464/XXXV/2005 z 05.10.2005

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 279 poz. 10554 z 19.12.2005 r.)

56

MPZP fragmentu wsi Solec - część I

466/XXXV/2005 z 05.10.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 5 poz. 159 z 11.01.2006 r.)

57

MPZP fragmentu wsi Solec - część II

467/XXXV/2005 z 05.10.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 276 poz. 10087 z 16.12.2005 r.)

plan zmieniony w części - patrz poz. 163

58

MPZP fragmentu wsi Solec i Baniocha - rejon drogi krajowej nr 79

507/XXXIX/2005 z 20.12.2005

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 89 poz. 2959 z 15.05.2006 r.)

608/XLIV/2006 z 31.05.2006

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 148 poz. 4907 z 31.05.2006 r.)

Plan zmieniony w części, patrz poz. 127

59

MPZP fragmentu wsi Czersk - część południowa

506/XXXIX/2005 z 20.12.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 102 poz. 3388 z 01.06.2006 r.)

Plan zmieniony w części - patrz. poz 133

60

MPZP terenu położonego przy ulicy Wojska Polskiego (fragment dz. 7 obręb geodezyjny 8-03, fragment działek 8 i 18 w obrębie geodezyjnym 8-04)

508/XXXIX/2005 z 20.12.2005

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 81 poz. 2642 z 29.04.2006 r.)

61

MPZP dla fragmentu wsi Julianów - część zachodnia.

11/III/2006 z 20.12.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 71 poz. 1609 z dnia 13.04.2007 r.)

62

MPZP dla fragmentu wsi Potycz

12/III/2006 z 20.12.2006

rysunek

przed publikacją

zm. 92/VIII/2007 z 05.06.2007

tj. 93/VIII/2007 z 05.06.2007

tj. uchylony: 114/IX/2007 z 18.07.2007

Plan zmieniony w części, patrz poz. 125

63

MPZP fragmentu wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część północna

13/III/2006 z 20.12.2006

rysunek fragment 1, rysunek fragment 2

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 71 poz. 1610 z dnia 13.04.2007 r.)

Wygaszony Uchwałą Nr LX/659/2018 z dnia 28.03.2018r.

64

MPZP dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia.

606/XLIV/2006 z 31.05.2006

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 183 poz. 7082 z dnia 12.09.2006 r.)

zm. 711/XLVIII/2006 z 23.10.2006

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 247 poz. 8911 z dnia 23.10.2006 r)

Fragment planu zmieniony Uchwałą Nr XIV/83/2015 z 25.06.2015 r.

Plan zmieniony w części, patrz poz. 124

Plan zmieniony w części, patrz poz. 137

65

MPZP dla fragmentu wsi Julianów - część wschodnia

607/XLIV/2006 z 31.05.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 183 poz. 7083 z 12.09.2006 r.)

zm. 710/XLVIII/2006 z 23.10.2006

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 247 poz. 8910 z 23.10.2006 r.)

66

MPZP fragmentu wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część południowa

618/XLV/2006 z 22.06.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 211 poz. 7967 z dnia 17.10.2006 r.)

67

MPZP fragmentu wsi Dobiesz - część I

 

619/XLV/2006 z 22.06.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 211 poz. 7968 z dnia 17.10.2006 r.)

68

MPZP fragmentu wsi Wojciechowice - część południowa

647/XLVI/2006 z 29.08.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 225 poz. 8424 z dnia 07.11.2006 r.)

69

MPZP fragmentu wsi Brześce - cz 1

703/XLVIII/2006 z 17.10.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 26 poz. 506 z 27.01.2007 r.)

70

MPZP dla fragmentu miasta Góry Kalwarii - Centrum miasta, część południowa wraz ze skarpą wiślaną.

704/XLVIII/2006 z 17.10.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 26 poz. 507 z 27.01.2007 r.)

Fragment mpzp zmieniony Uchwałą Nr 572/XLVII/2010 z dn. 28.04.2010 r.

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 148

71

MPZP fragmentu wsi Czersk - rejon ulicy Granicznej

705/XLVIII/2006 z 17.10.2006

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 26 poz. 508 z 27.01.2007 r.)

72

MPZP dla fragmentu miasta Góry Kalwarii - Centrum miasta, część północna

34/V/2007 z 07.03.2007

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 143 poz. 3889 z 25.07.2007 r.)

73

MPZP fragmentu wsi Wojciechowice - część zachodnia

118/XI/2007 z 05.09.2007

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 252 poz. 7422 z dnia 06.12.2007 r.)

Plan zmieniony - patrz poz. 136

74

MPZP fragmentu wsi Dobiesz - część II

133/XII/2007 z 24.10.2007

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 28 poz. 1031 z dnia 4.03.2008 r.)

75

MPZP fragmentu wsi Kąty - część północna

147/XIII/2007 z 28.11.2007

rysunek

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 64 poz. 2316 z 04.05.2008 r.)

plan zmieniony patrz poz. 166

76

MPZP  Osiedle Bema

159/XIV/2007 z 19.12.2007

rysunek

wygaszony uchwałą nr LXII/666/2014 z dnia 30.09.2014 r.

77

MPZP dla fragmentu wsi Solec i Baniocha - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

229/XIX/2008 z 15.07.2008

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 207 poz. 8121 z 02.12.2008 r.)

+ wyrok WSA w Warszawie 27.05.2010 r. IV/SA/Wa 401/10

78

MPZP fragmentu wsi Wólka Dworska - część 1

256/XXI/2008 z 30.09.2008

(Dz.Urz. W.Maz. Nr 215 poz. 9080 z 14.012.2008 r.)

79

MPZP dla fragmentu wsi Łubna.

304/XXIII/2008 z 04.11.2008

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 221 poz. 9599 z 31.12.2008 r.)

80

MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - Osiedla Skierniewicka.

305/XXIII/2008 z 04.11.2008

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 221 poz. 9600 z 31.12.2008 r.)

Fragment mpzp zmieniony Uchwałą Nr XV/138/2011 z dn. 25.08.2011r.

81

MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - część południowa (terenu pomiędzy droga krajową nr 79 i ulicą Europejską)

317/XXV/2008 z 03.12.2008

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 25 poz. 552 z 01.03.2009 r.)

Fragment mpzp zmieniony Uchwałą Nr XII/113/2011 z dn. 28.06.2011 r.

82

MPZP dla fragmentu wsi Solec - część wschodnia

362/XXVIII/2009 z 10.02.2009 r.

rysunek

440/XXXIV/2009

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 72 poz. 1901 z 18.05.2009 r.)

83

MPZP dla fragmentu wsi Karolina - rejon drogi krajowej Nr 50

479/XXXVI/2009 z 27.10.2009

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 208 poz. 6940)

Fragment mpzp zmieniony Uchwałą Nr XIV/84/2015 z dn. 25.06.2015

84

MPZP dla fragmentu wsi Dębówka - grunty wspólnoty

480/XXXVI/2009 z 27.10.2009

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 208 poz. 6230)

plan wygaszony - patrz poz. 145

85

MPZP dla fragmentu wsi Brześce - rejon ul. M. Reja

530/XLI/2010 z 26.01.2010

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 112, poz. 2268 z 02.06.2010 r.)

86

MPZP dla terenu dawnej jednostki wojskowej

572/XLVII/2010 z 28.IV.2010

rysunek

(Dz.Urz.W.Maz. Nr 161 poz. 4001 z 09.X.2010 r.)

wygaszony Uchwałą Nr XIV/81/2015 z dn. 25.06.2015r.

87

MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej

576/XLVII/2010 z 28.04.2010

rysunek

( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 142, poz. 3400)

Plan zmieniony w części, patrz poz. 122

dla działki 13 z obrębu 7-01, wyrok Sądu IV SA/Wa 1818/18

plan zmieniony w części patrz poz. 154

88

MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz - rejon ChPK - cz. II

578/XLVII/2010 z 28.04.2010

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 142, poz. 3401 z 24.07.2010 r.)

89

MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz - część południowa

596/XLIX/2010 z 30.06.2010

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 191, poz. 5233 z 15.11.2010 r.)

90

MPZP dla fragmentu wsi Moczydłów cz. II

653/LIII/2010 z 11.10.2010

rysunek

sprostowanie błędu

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 5833 z 04.12.2010 r.)

Fragment planu zmieniony - patrz poz. 130

91

MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - Osiedle Sportowa

VI/60/2011 z 29.III.2011r.

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2919 z 31.05.2011 r.)

92

MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - Osiedle Wilczynek

XII/113/2011 z 28.VI.2011 r.

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134 poz. 4271)

plan zmieniony patrz poz. 153

93

MPZM dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - Osiedle Skierniewicka

XV/138/2011 z 25.08.2011 r.

rysunek

(fragment wygaszony Uchwałą Nr XVIII/116/2015 z 30.09.2015r.)

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163 poz. 5142 z 2011 r.)

94

MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz i Sierzchów - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

XVI/161/2011 z 28.IX.2011 r.

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 229 poz. 7231 z 12.12.2011 r.)

95

MPZP dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna

XVIII/183/2011 z 25.X.2011 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 229 poz. 7232 z 12.12.2011 r.)

Plan zmieniony w części, patrz poz. 123 i 151

96

MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

XXVI/286/2012 z 30.V.2012 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 poz. 4793)

97

MPZP dla fragmentu wsi Solec - Łubna rejon drogi krajowej nr 79 - część wschodnia

XXIX/322/2012 z 28.08.2012 r.

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 poz. 6372)

98

MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - osiedla Parcela

XXIX/323/2012 z 28.08.2012 r.

rysunek

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 poz. 6373 z 14.09.2012 r.)

99

MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - rejon drogi krajowej nr 79 - część 2

XLII/470/2013 z 25.06.2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2013 poz. 7756 z 09.07.2013 r.)

100

MPZP dla fragmentu wsi Łubna i Szymanów - tereny po wschodniej stronie drogi powiatowej do Konstancina II

XLV/490/2013 z 30.08.2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2013 poz. 9624 z 12.09.2013 r.)

101

MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Papczyńskiego
- etap 1

XLVI/505/2013 z 30.09.2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2013, poz. 10666)

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

102

MPZP dla fragmentu wsi Tomice - Domanówek

XLIV/477/2013 z 30.07.2013 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 9064)

plan zmieniony w części patrz pozycja 165

103 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria ? rejon pomiędzy ulicami Czerską, Graniczną i Wojska Polskiego

LIII/581/2014 z 04.03.2014 r.

(Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4.04.2014 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń: § 3 pkt 7, 10, 13; § 8 ust. 6 pkt 2; § 10 ust. 6 pkt 2; § 11 ust. 5 pkt 2 lit. c; § 12 ust. 1;§ 17 pkt 2;§ 17 pkt 4;§ 19 pkt 4).

104 MPZP dla fragmentu wsi Mikówiec - część 2

LV/606/2014 z 29.04.2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.05.2014 r. poz. 4774)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.58.2014.MZ1 z dn. 03.06.2014r. stwierdził nieważność uchwały w części (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 04.06.2014r. poz. 5667).

105 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - teren pomiędzy ulicami Rybie i Zakalwaria

LV/607/2014 z 29.04.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.05.2014 r. poz. 4775)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.60.2014.MZ1 z dn. 03.06.2014r. stwierdził nieważność uchwały w części (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 04.06.2014r. poz. 5668).

106 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Zakalwaria i ul.Wiejskiej

LVIII/634/2014 z 27.06.2014 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 04.08.2014 r., poz.7582)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.107.2014.MZ1z dnia 29 lipca 2014 r., stwierdził nieważność uchwały w części (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 31.07.2014 r. poz.7427).

107

MPZP Osiedla Bema w Górze Kalwarii

LXII/666/2014 z 30.09.2014 r.

(Dz.Urz.Woj. Maz. z 10.10.2014 r., poz. 9399)
plan zmienił plan patrz poz. 147

108 MPZP dla fragmentu wsi Tomice - rejon drogi krajowej nr 79

LXII/664/2014 z 30.09.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.10.2014 r., poz. 9398)

109 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - os. Marianki, rejon ul. Wiejskiej

LXV/685/2014 z 12.11.2014 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 09.12.2014 r., poz. 11328)

Plan zmieniony w części patrz poz. 126, 155

110 MPZP dla fragmentu wsi Karolina - rejon drogi krajowej Nr 50

XIV/84/2015 z 25.06.2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 11.08.2015 r., poz. 7043)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.155.2015.MO z dnia 23 lipca 2015 r., stwierdził nieważność uchwały w części

111 MPZP dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia I

XIV/83/2015 z 25.06.2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 11.08.2015 r., poz. 7042)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.157.2015.BŁ z dnia 23 lipca 2015 r., stwierdził nieważność uchwały w części

112 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - teren dawnej jednostki wojskowej - etap I

XIV/81/2015 z 25.06.2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 17.08.2015 r., poz. 7145)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.159.2015.JF z dnia 23 lipca 2015 r., stwierdził nieważność uchwały w części

113 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon "Osiedla Skierniewicka"

XVIII/116/2015 z 30.09.2015 r.

rysunek

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 23.10.2015 r., poz. 8485)

114 MPZP dla fragmentu rejonu publicznej drogi dojazdowej - dz. nr ew. 98 we wsi Łubna

XVIII/115/2015 z 30.09.2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.12.2015 r., poz. 9901)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.240.2015.BŁ stwierdził nieważność Uchwały w części

115 MPZP dla fragmentu wsi Aleksandrów i Linin (obręb Linin II)

XX/144/2015 z 28.10.2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.12.2015 r., poz. 11666)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.250.2015.BŁ stwierdził nieważność Uchwały w części

116 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego

XXII/175/2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.01.2016 r. poz. 870)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.299.2015.RM stwierdził nieważność Uchwały w części

Plan zmieniony - patrz. poz. 140

117 MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej

XXII/176/2015 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.01.2016 r. poz. 871)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.300.2015.RM stwierdził nieważność Uchwały w części

plan zmieniony patrz poz. 149

118 MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy-wschód od ul. Wiejskiej - część 2

XXXI/279/2016 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 18.07.2016 r. poz. 6865)

119 MPZP dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) - część 2

XXXIV/314/2016 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz z 28.10.2016 r. poz. 9178).

120 MPZP dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice - etap I

XXXVI/328/2016 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 01.12.2016 r. poz. 10391)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.228.2016.MO

121 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Polnej

XXXVIII/358/2016 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 01.02.2017 r. poz. 989)

122 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej

XXXIX/366/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.03.2017 r. poz. 2075)

Uchwała zmieniająca plan patrz poz. 87

123 MPZP dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna

XXXIX/367/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.03.2017 r. poz. 2076)

Uchwała zmieniająca plan patrz poz. 95

124

MPZP dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia.

XXXIX/369/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.03.2017 r. poz. 2077)

Uchwała zmieniająca plan patrz poz. 64

125

MPZP dla fragmentu wsi Potycz

XXXIX/371/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.03.2017 r. poz. 2078)

Uchwała zmieniająca plan patrz poz. 62

126 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - osiedle Marianki, rejon ul. Wiejskiej

XLVII/461/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.07.2017 r., 6380)

Uchwała zmieniająca plan patrz. poz. 109

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

127 MPZP dla fragmentów wsi Solec i Baniocha- rejon drogi krajowej nr 79

XLVII/462/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.07.2017 r., 6381)

Uchwała zmieniająca plan patrz. poz. 58

128 MPZP dla fragmentu wsi Brześce - rejon ulicy Mikołaja Reja - część 2 - etap I

XLVII/463/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.07.2017 r., 6382)

Uchwała zmieniająca plan patrz. poz. 31
129 MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice

LII/545/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 07.11.2017 r., 9938)

Plan zmienił fragment planu - patrz poz. 63

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - LEX-I.4131.282.2017.AK

130 MPZP dla fragmentu wsi Moczydłów - cześć II

LIV/585/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 04.01.2018 r.,102)

Plan zmienił fragment planu - patrz poz. 90

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - WNP-I.4131.376.2017.MO

131 MPZP dla fragmentu wsi Tomice

LVI/603/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 17.01.2018 r.,630)

Plan zmienił fragment planu - patrz poz. 49

132 MPZP dla zespołu wsi Baniocha-Łubna-Solec-Szymanów

LVI/602/2017

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 17.01.2018 r.,628)

Plan zmienił fragment planu - patrz poz. 20

133 MPZP dla fragmentu wsi Czersk - rejon skarpy

LVIII/637/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 06.03.2018 r., 2304)

Plan zmienił fragment planu - patrz. poz. 59

134 MPZP dla fr. miasta Góra Kalwaria - teren osiedla Marianki - rejon ul. Marianki i ul. Grójeckiej

LX/657/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 12.04.2018 r., 3931)

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.50.2018.JF

Plan zmienił plan - patrz. poz. 11

135 MPZP dla fr. wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część północna oraz fr. wsi Wojciechowice - cz. 2

LX/659/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 12.04.2018 r., 3933)

136 MPZP dla fr. wsi Wojciechowice - cz. zachodnia

LX/658/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 12.04.2018 r., 3932)

Plan zmienił plan - patrz. poz. 73

137 MPZP dla fr. wsi Czachówek - część wschodnia II

LXIV/685/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 06.07.2018 r., poz. 6879)

Plan zmienił fr. planu - patrz poz. 64

138 MPZP dla fr. wsi Czarny Las - część północna

LXIV/689/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 13.07.2018 r., poz. 7127)

139 MPZP dla fr. wsi Łubna - teren przemysłowy - etap I

LXIX/734/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.10.2018r., poz. 9221)

140 MPZP dla fr. miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego

LXIX/733/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 02.10.2018r., poz. 9220)

Plan zmienił fr. planu - patrz poz. 116

141 MPZP wsi Łubna

LXVIII/723/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 07.09.2018r., poz. 8501)

Plan zmienił fr. planu - patrz poz. 27

142 MZPZP dla fragmentu wsi Cendrowice - etap Ia oraz fragment etapu II

LXXII/751/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 31.10.2018r., poz. 10406)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

143 MPZP dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie

LXXII/747/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 31.10.2018 r., poz. 10403)

plan zmienił plan - poz. 36

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

144 MPZP dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie - teren między ul. Brzozową i Wrzosową

LXXII/746/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 31.10.2018 r., poz. 10402)

145 MPZP dla fragmentu wsi Dębówka - grunty wspólnoty

LXXII/749/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 31.10.2018 r., poz. 10405)

plan zmienił plan - patrz poz. 84

146 MPZP dla fragmentu wsi Solec- cz. III

LXXII/748/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 31.10.2018 r., poz. 10404)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 57

147 MPZP dla osiedla "BEMA" w Górze Kalwarii

IV/17/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.12.2018 r., poz. 13198)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 107

148 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - Centrum miasta, część południowa wraz ze skarpą wiślaną

IV/18/2018

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.12.2018 r., poz. 13199)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 70

149 MPZP dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy - wschód od ulicy Wiejskiej

VI/36/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 01.02.2019 r., poz. 1513)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 117

 

 

150 MPZP dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dominikańską - Kalwaryjską - Papczyńskiego - Armii Krajowej - etap I

IX/41/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 13.03.2019 r., poz. 3385)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 9
151 MPZP dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna I

IX/42/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 21.03.2019 r., poz. 3700)

plan zmienił fragment planu- patrz poz.95
152 MPZP dla fr. wsi Czersk - rejon Placu Tysiąclecia

X/73/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 08.04.2019 r., poz. 4585)

153 MPZP dla fragmentu wsi Baniocha- osiedle Wilczynek

XII/95/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 06.05.2019 r., poz. 5847)

plan zmienił fragment planu- patrz poz.92

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

154 MPZP dla fragmentu  miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
 

 XIII/103/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz. z 05.06.2019 r., poz. 7111)

plan zmienił fragment planu- patrz poz. 87

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

155 MPZP dla fr. miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Marianki

XIV/113/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz z 10.07.2019)

plan zmienił fr. planu - patrz poz. 109

156

 

MPZP dla fragmentu wsi Czersk - centrum i Czersk - Podzamcze

XIV/114/2019

(Dz.Urz.Woj.Maz z 08.08.2019 poz. 8444)

157 MPZP dla fragmentu wsi Potycz

XVI/141/2019

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.09.2019 poz. 10414)

158 MPZP dla wsi Cendrowice - etap Ib

XVI/139/2019

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.09.2019 poz. 10413)

159 MPZP dla fragmentu wsi Tomice

XX/172/2019

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 13.11.2019 poz. 12901)

plan zmienił frag. planu patrz poz. 49)

160 MPZP dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie

XXVI/241/2020

Plan zmienił w części poz. 36

161 MPZP dla terenu Walewicka w Górze Kalwarii

XXVI/242/2020

Plan zmienił w części poz. 44

162 MPZP dla fragmentu wsi Sierzchów

XXVI/243/2020

Plan zmienił w części poz. 37

163 MPZP dla fragmentu wsi Solec

XXX/262/2020

Plan zmienił frag. planu, patrz poz. 57

 

164

 

MPZP dla fragmentu wsi Sierzchów

XXXI/276/2020 

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2020, poz. 6243)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

 

 

165

 

Zmiana MPZP dla fragmentu wsi Tomice - Domanówek

XXXI/279/2020

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2020, poz. 6244)

plan zmienił plan patrz pozycja 102

166 Zmiana mpzp dla fragmentu wsi Kąty - część północna

XXXIII/311/2020

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2020 poz.9107)

plan zmienił  plan patrz poz. 75

 


 
 
liczba odwiedzin: 10388248

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X